Strona główna » Więcej wiadomości » Rozpoczęcie roku szkolnego w Powiecie Bocheńskim – foto

Rozpoczęcie roku szkolnego w Powiecie Bocheńskim – foto

Dla uczniów szkół z terenu powiatu bocheńskiego rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wakacjach naukę rozpoczęło 1104 pierwszoklasistów w 7 szkołach ponadgimnazjalnych i 50 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni. Łącznie w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bocheński w dniu 1 września 2015 roku naukę rozpoczęło 3824 uczniów, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 147. Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół w Dąbrowicy oraz Zespole Szkół w Łapanowie.


Nowy rok szkolny rozpoczął się również od powitania nowych dyrektorów i  tak Zespołem Szkół Nr 1 w Bochni będzie zarządzał – Jan Balicki, Zespołem Szkół Nr 3 w Bochni – Piotr Czekaj,  Zespołem Szkół w Łapanowie Wojciech Smoter , a  Zespołem Szkół w Dąbrowicy – Marcin Budzyn.

Pod koniec sierpnia zostały przeprowadzone kontrole problemowe, dotyczące przygotowania szkół i placówek do nowego roku szkolnego. Wszystkie placówki są przygotowane do przyjęcia uczniów. W czasie wakacji były prowadzone prace konserwacyjno – naprawcze oraz malowanie sali lekcyjnych. Od 1 września 2015 roku wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Bocheński będą objęte opieką nauczyciela psychologa – mówi starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

W roku bieżącym możemy zauważyć wzrost  uczniów, którzy zdecydowali się podjąć naukę  w szkołach ponadgimnazjalnych zarządzanych przez Powiat Bocheński, co spowodowane jest m.in. dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną czy szeroko zakrojoną promocją.

W poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych liczba uczniów  i liczba oddziałów wynosi:

I LO w Bochni
812 uczniów
29 oddziałów

II LO w Bochni
185 uczniów
7 oddziałów

ZS Nr 1 w Bochni „Mechanik”
1371 uczniów
51 oddziałów,

ZS nr 2 w Bochni „Budowlanka”
423 uczniów
17 oddziałów

ZS nr 3 „Ekonomik”
725 uczniów
28 oddziałów

ZS Dąbrowica
81 uczniów
5 oddziałów

ZS Łapanów
227 uczniów
10,5 oddziałów

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Bochni, uczęszcza łącznie 147 uczniów.
W porównaniu do roku szkolnego 2014/2015, w szkołach ponadgimnazjalnych  prowadzonych przez Powiat Bocheński , dokonano naboru na nowe kierunki do klas pierwszych, w następujących zawodach:

1) Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
Technikum –zawód: Technik chłodnictwa i klimatyzacji;

2) Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód:  monter izolacji przemysłowych,
– zawód:  stolarz;

3) Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód:  cukiernik ;

4) Zespół Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy
Technikum –zawód:  Technik logistyk;
Szkoła Policealna – zawód: Technik turystyki wiejskiej.

5) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
Technikum –zawód:  technik budowlany,
– zawód: technik informatyk;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa –  zawód:  mechanik pojazdów samochodowych.
Ponadto zostały uruchomione nowe kierunki kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
– Prowadzenie działalności  handlowej – nabór trwa;
– Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – nabór trwa.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
– Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich;
– Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH DLA DOROSŁYCH W BOCHNI

Szkoła Policealna kształci w zawodzie opiekun medyczny (w cyklu rocznym). W roku szkolnym 2015/2016 został uruchomiony nowy kierunek – masażysta, gdzie kształcenie odbywać  się będzie w cyklu dwuletnim  – nabór trwa.

BURSA SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO W BOCHNI

Bursie w roku szkolnym 2014/2015 mieszkało średniorocznie 99 osób, natomiast na rok szkolny 2015/2016 są zapisane 94 osoby- nabór trwa.

Zobacz także

Zaproszenie na konkurs SkillPoland – edycja specjalna

Starosta Bocheński zaprasza w czwartek 22. marca do Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni na konkursu SkillPoland, gdzie rywalizować będą ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code