Strona główna » Więcej wiadomości » Rok 2013 okiem bocheńskiego starosty – zdjęcia

Rok 2013 okiem bocheńskiego starosty – zdjęcia

Nowy rok to doskonały moment na podsumowanie działań zmierzających do poprawy poziomu życia mieszkańców powiatu bocheńskiego. Dzięki współpracy Zarządu i Rady Powiatu Bocheńskiego udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, jak również na podniesienie standardów opieki zdrowotnej, szkolnictwa i ogólny rozwój naszego regionu. Chciałbym podziękować pracownikom starostwa jak również jednostek organizacyjnych za wkład i zaangażowanie, a przede wszystkim za ich merytoryczną pracę w tym trudnym okresie.

Poniżej przedstawiam wybrane działania z zakresu inwestycji drogowych, bezpieczeństwa publicznego, opieki zdrowotnej, edukacji, kultury i sportu.

Infrastruktura drogowa

Nakłady na inwestycje drogowe w roku ubiegłym wyniosły prawie 17,5 mln złotych, z czego około 10 mln złotych udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Środki zostały przeznaczone m.in. na modernizację dróg, stabilizację osuwisk oraz budowę chodników. Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane w 2013 roku to przede wszystkim „schetynówka” na terenie gminy Drwinia, remont drogi powiatowej w Dąbrówce i Buczkowie, odbudowa mostu w Królówce i Zawadzie, zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Ujeździe oraz Sobolowie. Ponadto wykonano dokumentację na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Żegocinie. Przebudowano drogę powiatową w Lubomierzu, Rzezawie i Damienicach. Powstały również chodniki w Łąkcie Dolnej, Rzezawie, Cikowicach, Stanisławicach i ścieżka rowerowa w Łapanowie oraz wiele mniejszych, ale ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa inwestycji.
W 2013 roku powiat bocheński łącznie wybudował chodniki i ścieżki rowerowe na długości ponad 3,2 km oraz powstała nowa nawierzchnia drogowa na długości 6,6 km.

Bezpieczeństwo publiczne

Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego realizowane są poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi służbami i jednostkami straży pożarnej oraz policji. Od kilku lat podejmowane są działania mające na celu wzrost bezpieczeństwa publicznego. Poprzez zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy i zakup specjalistycznego sprzętu, władze powiatu starają się stworzyć optymalne warunki pracy policjantom i strażakom.
W roku ubiegłym przekazano środki na modernizację zaplecza Komendy Powiatowej Policji w tym: pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń techników kryminalistyki, garaży, szatni policjantów Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego, siłowni i pomieszczeń mechanika. Ponadto remontem objęto również 9 pokoi budynku administracyjnego komendy oraz pomieszczenia Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu.
Rada Powiatu po raz piąty zdecydowała o przekazaniu środków na doposażenie jednostek OSP. Dofinansowanie w łącznej kwocie prawie 43,5 tys. złotych, które trafiło do12 jednostek, przeznaczone zostało na zakup umundurowania i sprzętu dla celów ochrony przeciwpożarowej.
Rok 2013 był również bardzo ważny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni przede wszystkim ze względu na rozpoczęcie rozbudowy strażnicy. Prace budowlane, polegające na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku, rozpoczęły się we wrześniu, a zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2017 r. Środki na inwestycję pochodzą z budżetu wojewody małopolskiego, z budżetu powiatu bocheńskiego oraz gmin. Koszt inwestycji wyniesie około 10,5 mln złotych.

Opieka zdrowotna

Ważną inwestycją ubiegłego roku było oddanie do użytku lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Powiatowym w Bochni. Budowa lądowiska była niezbędna do utrzymania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zgodnie z wymogami ministra zdrowia oraz kontraktu z NFZ w zakresie należytej opieki nad pacjentami. Całkowity koszt budowy wyniósł prawie 3 mln złotych. Przy szpitalu udostępniono również parking. Ma 36 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja realizowana jest w ramach umowy koncesyjnej, a koszt budowy parkingu to ponad pół miliona złotych. Warto również wspomnieć, że szpital uzyskał certyfikat ŒSzpital przyjazny dziecku”. Idea ta polega na aktywnym propagowaniu karmienia piersią. Bocheńska lecznica może pochwalić się nowoczesnym oddziałem ginekologiczno -położniczym, a także wykwalifikowanym personelem. Działa między innymi „szkoła rodzenia”, udzielane są również porady laktacyjne.
Kolejną ważną inwestycją dla mieszkańców naszego powiatu było rozpoczęcie budowy Nowego Domu Pomocy Społecznej będącego elementem tworzonego Centrum Solidarności Społecznej im. Jana Pawła II w Bochni. Nowy DPS powstaje przy ul. Karolina, obok dotychczasowego budynku. Docelowo przeznaczony będzie dla 90 pensjonariuszy. Będzie pełnił funkcję stałego pobytu dla osób starszych, przewlekle i nieuleczalnie chorych. Koszt inwestycji wyniesie ponad 6 mln złotych.

Edukacja, kultura, sport

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni został wyposażony w windę. To prawdziwa rewolucja dla szkoły, zwłaszcza, że do tej pory pracownicy sami musieli dźwigać podopiecznych po schodach. Winda powstała w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie w większości uczą się dzieci z głębszą niepełnosprawnością. Urządzenie kosztowało blisko 200 tys. złotych. Na ten cel powiat bocheński uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 70 tys. złotych, zaś 130 tys. złotych pochodzi z budżetu powiatu bocheńskiego.
Dużym wydarzeniem ubiegłego roku było otwarcie sali sportowej w Łapanowie, zrealizowanej w ramach projektu pn. „Modernizacja budynku szkoły ZS im. Jana Pawła II w Łapanowie wraz z budową sali gimnastycznej”. Nowoczesna sala gimnastyczna składa się z budynku sali sportowej oraz zaplecza socjalnego, technicznego, szatniowo-sanitarnego, pokoju trenerów, zaplecza sanitarnego dla widzów, jak również magazynu sprzętu gimnastycznego oraz pomieszczeń porządkowych. Sala została wybudowana z zastosowaniem innowacyjnych technologii, mających na celu zminimalizowanie kosztów eksploatacji obiektu. Koszt całego projektu wyniósł 6,5 mln złotych.

W ubiegłym roku odbyła się VI edycja Festiwalu Integracja malowana dźwiękiem, podczas którego wystąpili niepełnosprawni uczestnicy w duetach ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Po raz pierwszy festiwal miał charakter międzynarodowy. Oprócz uczestników z Polski udział wzięła również młodzież z partnerskiego powiatu Saarlouis. Na festiwalu wystąpił również starosta Patrik Lauer wspólnie z jednym z uczniów ze specjalnej szkoły w Saarlouis. Festiwal poprzedzały dwudniowe warsztaty prowadzone przez znakomitych polskich artystów. Do udziału w festiwalu wpłynęło ponad 100 zgłoszeń: uczestników indywidualnych i zespołów. Przyjechali m.in. z Saarlouis, Gdyni, Szczecina, Kielc, Bystrzycy, Wrocławia czy Nowego Sącza i Rzeszowa.Warto wspomnieć, że powiat bocheński został laureatem konkursu ŒSamorządowy lider zarządzania 2013 – usługi społeczne” w kategorii kultura za Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”.

tekst: Jacek Pająk, starosta bocheński

fot: Starostwo Powiatowe w Bochni

Zobacz także

OSP Chodenice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Podczas obchodzonego wczoraj Dnia Strażaka odbyła się ważna dla Bochni uroczystość wręczenia Decyzji Komendanta Głównego ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code