Strona główna » Z regionu » Przekazano do użytku stację uzdatniania wody w Łąkcie Górnej – galeria zdjęć

Przekazano do użytku stację uzdatniania wody w Łąkcie Górnej – galeria zdjęć

W czwartek, 11 września, w Łąkcie Górnej oddano do użytku stację uzdatniania wody. Symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym przekazania obiektu dokonali: Jan Kosiba – wykonawca inwestycji, Jerzy Błoniarz – wójt gminy Żegocina, Jacek Krawczyk – inspektor nadzoru oraz Wiesław Dudziak. Następnie proboszcz parafii Łąkta – ks. Stanisław Szczygieł przystąpił do ceremonii pobłogosławienia obiektu. Po odmówieniu modlitwy pokropił budynek i urządzenia wodą święconą.

Spotkanie było finałem dwuetapowej inwestycji, która stała się koniecznością w związku z okresowymi brakami wody w studniach i na ujęciu w Żegocinie. Potem doszedł jeszcze jeden problem – jakości wody z łąkieckiego ujęcia. Rada Gminy Żegocina na wniosek wójta podjęłą decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji pod nazwą “Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bytomsko i Żegocina i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Łąkta Górna oraz budowa stacji uzdatniania wody w m. Łąkta Górna”. Zadanie zrealizowano w dwóch etapach. Pierwszym była “Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bytomsko i Żegocina i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Łąkta Górna”. Zadanie obejmowało przebudowę sieci wodociągowej w Bytomsku i Żegocinie o łącznej długości 7387 mb oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w przysiółkach “Podkosówka” i “Nad Appolem” w Łąkcie Górnej o łącznej długości 7658 mb. Koszt realizacji pierwszego etapu wyniósł 2319.701,38 zł, w tym: dotacja PROW 857 041,0 zł, pożyczka z WFOŚ GW – 550 429,00 zł z możliwością umorzenia 45 %, po spłacie 50 % oraz środki własne gminy (kredyt komercyjny) – 912.201,38 zł. Projektantem sieci był mgr inż. Mieczysław Marciniec z Limanowej, a wykonawcą zadania była firma TRANSWIERTEL Sp. z o.o. ze Świdnika – Gmina Tęgoborze. Etap drugi – “Budowa stacji uzdatniania wody w m. Łąkta Górna” obejmował wybudowanie całkowicie nowej stacji uzdatniania wody o wydajności 700 m3/dobę. Koszt II etapu – 3 139.229,47 zł, w tym: dotacja PROW 1 212 882,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW – 1 146 009,00 zł z możliwością umorzenia 45 %, po spłacie 50 %, środki własne (kredyt komercyjny) – 780.338,47 zł. Projekt SUW wykonał mgr inż. Marek Matyjewicz z firmy PRO-IN-MAT z Tarnowa. Wykonawcą generalnym było Konsorcjum Firm – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mieszkaniowego DROG-BUD Jan Kosiba i INSTALBUD s.c. Łukasz Kaczmarczyk i Stanisław Kaczmarczyk z Łapanowa. Podwykonawcą w zakresie elektroniki, sterowania (AKPIA – Aparatura Kontrolno – Pomiarowa i Automatyka) była firma DAMI Michała Kalisza z Wrocławia. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego obu inwestycji był mgr inż. Jacek Krawczyk. Zadanie o łącznej wartości 5.458.930,85 zł, zrealizowane zostało przy udziale środków Unii Europejskiej z programu PROW – Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności – informuje Urząd Gminy Żegocina.

fot.: UG Żegocina

Zobacz także

Brzesko: Policjanci eliminują z dróg nietrzeźwych kierujących

Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego. Jazda ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code