Strona główna » Z regionu » Przekazano do użytku stację uzdatniania wody w Łąkcie Górnej – galeria zdjęć

Przekazano do użytku stację uzdatniania wody w Łąkcie Górnej – galeria zdjęć

W czwartek, 11 września, w Łąkcie Górnej oddano do użytku stację uzdatniania wody. Symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym przekazania obiektu dokonali: Jan Kosiba – wykonawca inwestycji, Jerzy Błoniarz – wójt gminy Żegocina, Jacek Krawczyk – inspektor nadzoru oraz Wiesław Dudziak. Następnie proboszcz parafii Łąkta – ks. Stanisław Szczygieł przystąpił do ceremonii pobłogosławienia obiektu. Po odmówieniu modlitwy pokropił budynek i urządzenia wodą święconą.

Spotkanie było finałem dwuetapowej inwestycji, która stała się koniecznością w związku z okresowymi brakami wody w studniach i na ujęciu w Żegocinie. Potem doszedł jeszcze jeden problem – jakości wody z łąkieckiego ujęcia. Rada Gminy Żegocina na wniosek wójta podjęłą decyzję o przystąpieniu do realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bytomsko i Żegocina i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Łąkta Górna oraz budowa stacji uzdatniania wody w m. Łąkta Górna”. Zadanie zrealizowano w dwóch etapach. Pierwszym była „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bytomsko i Żegocina i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Łąkta Górna”. Zadanie obejmowało przebudowę sieci wodociągowej w Bytomsku i Żegocinie o łącznej długości 7387 mb oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w przysiółkach „Podkosówka” i „Nad Appolem” w Łąkcie Górnej o łącznej długości 7658 mb. Koszt realizacji pierwszego etapu wyniósł 2319.701,38 zł, w tym: dotacja PROW 857 041,0 zł, pożyczka z WFOŚ GW – 550 429,00 zł z możliwością umorzenia 45 %, po spłacie 50 % oraz środki własne gminy (kredyt komercyjny) – 912.201,38 zł. Projektantem sieci był mgr inż. Mieczysław Marciniec z Limanowej, a wykonawcą zadania była firma TRANSWIERTEL Sp. z o.o. ze Świdnika – Gmina Tęgoborze. Etap drugi – „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Łąkta Górna” obejmował wybudowanie całkowicie nowej stacji uzdatniania wody o wydajności 700 m3/dobę. Koszt II etapu – 3 139.229,47 zł, w tym: dotacja PROW 1 212 882,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW – 1 146 009,00 zł z możliwością umorzenia 45 %, po spłacie 50 %, środki własne (kredyt komercyjny) – 780.338,47 zł. Projekt SUW wykonał mgr inż. Marek Matyjewicz z firmy PRO-IN-MAT z Tarnowa. Wykonawcą generalnym było Konsorcjum Firm – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mieszkaniowego DROG-BUD Jan Kosiba i INSTALBUD s.c. Łukasz Kaczmarczyk i Stanisław Kaczmarczyk z Łapanowa. Podwykonawcą w zakresie elektroniki, sterowania (AKPIA – Aparatura Kontrolno – Pomiarowa i Automatyka) była firma DAMI Michała Kalisza z Wrocławia. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego obu inwestycji był mgr inż. Jacek Krawczyk. Zadanie o łącznej wartości 5.458.930,85 zł, zrealizowane zostało przy udziale środków Unii Europejskiej z programu PROW – Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności – informuje Urząd Gminy Żegocina.

fot.: UG Żegocina

Zobacz także

85-latek uwierzył oszustom i przekazał 120 tys. zł

Spore grono seniorów już wie, jak reagować na wszelkie próby wyłudzenia od nich pieniędzy a metody „na wnuczka” ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code