Strona główna » Więcej wiadomości » Promesa na odbudowę mostów w Nieszkowicach Wielkich i Rajbrocie odebrana

Promesa na odbudowę mostów w Nieszkowicach Wielkich i Rajbrocie odebrana

Józef Mroczek odebrał z rąk Józefa Gawrona i Piotra Ćwika, wicewojewodów małopolskich, promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Prawie 3 miliony złotych zostanie  przeznaczone na odbudowę mostów w Nieszkowicach Wielkich i Rajbrocie.

W przypadku mostu w Nieszkowicach Wielkich zostanie rozebrana stara stalowo – drewniana konstrukcja a w jej miejsce powstanie nowy obiekt inżynierski wraz z odwodnieniem czy elementami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowana zostanie droga powiatowa, zamontują bariery drogowe, powstanie chodnik  z kanalizacją deszczową jak również przebudowane zostaną zjazdy i przydrożne rowy. W ramach inwestycji przewidziana jest również przebudowa potoku Zawadka – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn starosta.

W Rajbrocie planuje się rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego obiektu mostowego, przebudowę dojazdów drogi powiatowej, budowę prawostronnego chodnika, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Uszwica, przebudowę skarp koryta rzeki Uszwica oraz ich umocnienie oraz przebudowę przydrożnych rowów – mówi Józef Mroczek wicestarosta.

W ramach obydwu inwestycji zakłada się przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego w celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego poprzez dostosowanie do obowiązujących parametrów czyli nośności i szerokości określonych obowiązującymi przepisami.

W chwili obecnej Powiatowy Zarząd Dróg jest w trakcie przygotowywania przetargów, po wyłonieniu wykonawcy zostaną podpisane umowy i przekazany plac budowy.

***

Kompetencje w zakresie zawierania umów dotacji z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej zostały przekazane wojewodom w 2011 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z rąk wojewodów dokumenty potwierdzające przyznanie promes na odbudowę infrastruktury komunalnej odebrali starostowie, burmistrzowie i wójtowie województwa małopolskiego.

Zobacz także

Piknik dla Ukraińskich rodzin

Kilkuset uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Bocheńskiego wzięło udział w niedzielę w Rodzinnym Pikniku. Spotkanie zorganizowało gospodarstwo ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code