Strona główna » News » Prawie 5 milionów złotych dla powiatu na modernizację dróg powiatowych

Prawie 5 milionów złotych dla powiatu na modernizację dróg powiatowych

Dzisiaj zatwierdzono listę zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych województwa małopolskiego ramach przeprowadzonego naboru do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Powiat Bocheński otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę ponad 4,7 miliona złotych na modernizację dróg w Drwini oraz w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej, Kierlikówce i Tarnawie.


Do dofinansowania w roku 2019 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na liście podstawowej znalazły się 2 wnioski złożone przez Powiat Bocheński. Warto dodać, że złożonych zostało 21 projektów, a wnioski Powiatu znalazły się na 8 i 11 miejscu.

Pierwszy wniosek dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w Drwini.  Modernizacja drogi rozpocznie się za mostem na rzece Drwinka, a kończy w miejscu w którym rozpoczęto realizację I etapu rozbudowy drogi wykonanej w 2013 roku.

Dzięki pozyskanym środkom poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej drogi ale również poprawie ulegnie połączenie z regionalną i krajową siecią dróg. Ponadto nastąpi dostosowanie dróg do obecnego i planowanego w najbliższej przyszłości poziomu obciążenia trasy przez transport drogowy. Droga zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, powstanie chodnik, pobocza zostaną utwardzone. Przebudowane zostaną także skrzyżowania  drogi powiatowej z drogami gminnymi.

Całkowita wartość zadania to prawie 4,5 miliona złotych z czego połowa to dofinansowanie, natomiast pozostałe środki zostaną pokryte z budżetu powiatu bocheńskiego.

Rozbudowa drogi powiatowej w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej i Kierlikówce oraz w Tarnawie wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową to drugi wniosek, który otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 miliona złotych, a całość zadania to prawie 5 milionów złotych.

Zakres wniosku dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów, która ze względu na liczne firmy, szkoły, siedziby straży pożarnych stanowi ważny szlak komunikacyjny między gminami: Łapanów, Trzciana i Żegocina – wyjaśnia Adam Korta starosta bocheński

Inwestycja zostanie podzielona na odcinki. W zakresie pierwszego odcinka planuje się budowę chodnika, przebudowę drogi i utwardzenie poboczy. W przypadku drugiego odcinka, powstaną chodniki, perony przystankowe, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, przebudowie ulegnie droga oraz pobocza i skrzyżowanie drogi powiatowej z drogami gminnymi.  Jeśli chodzi o trzeci odcinek planuje się budowę chodników, drogi powiatowej, powstanie zatoka autobusowa, wyniesione przejście dla pieszych, progi zwalniające. Przebudowane zostaną klasyczne skrzyżowania dróg powiatowych na skrzyżowanie typu rondo.

Obie inwestycje zakończą się do listopad 2019 r.

Zobacz także

Bilety na kabaret Smile

Kabaret Smile wystąpi w hali widowiskowo-sportowej w Bochni 26 października 2024 r. o godz. 17 z programem „Nowy”. Stacjonarną sprzedaż biletów ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code