Strona główna » Więcej wiadomości » Powiat: Przekroczone normy zanieczyszczenia środowiska

Powiat: Przekroczone normy zanieczyszczenia środowiska

Podczas październikowej sesji Rady Powiatu radni przyjęli informacje o stanie środowiska w Powiecie Bocheńskim w 2012 roku.  Czy czeka nas podobna sytuacja jak w Krakowie, gdzie ze względu na ogromne zanieczyszczenie powietrza zarząd województwa, po konsultacjach społecznych ogłosił, że chce całkowitego zakazu palenia węglem, drewnem i paliwami stałymi?

Z ponad czterdziestostronicowego raportu przygotowanego przez tarnowską delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że stan środowiska na terenie powiatu bocheńskiego nie jest najlepszy. W 2012 roku w Bochni zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM 10 zostało przekroczone 67 razy w ciągu roku.

Ponad to w raporcie czytamy: – W 2012 roku na stanowisku pomiarowym w Bochni(ul. Konfederatów Barskich – przyp. red.) standardy jakości powietrza nie były dotrzymane:
• w pyle zawieszonym PM10
– przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 o 2,5%,
– stężenia 24-godzinne przekroczyły 67 razy w ciągu roku dopuszczalny poziom (dopuszczalna częstość przekraczania 35 razy),
• w pyle zawieszonym PM2,5
– przekroczenie poziomu dopuszczalnego o 36%, a poziomu dopuszczalnego z marginesem tolerancji o 26%,
• w benzo/a/pirenie
– przekroczenie poziomu docelowego benzo/a/pirenu w roku kalendarzowym o 960%.

Niezbyt dobrze wypadły także pomiary hałasu, zarówno drogowego, jak i kolejowego. Przekroczenia norm zanotowano w porze nocnej – wynosiły one 0,7 dBA dla hałasu drogowego oraz 5,9 dBA dla hałasu kolejowego.

Badania dotyczące wód powierzchniowych przeprowadzono na 9 rzekach: Wisła, Drwinka, Raba, Stradomka, Tarnawka, Pluskawka, Potok Trzciański, Gróbka i Uszwica. Tylko rzeki Drwinka wraz z dopływami oraz Tarnawka posiadają dobry stan wód, na pozostałych określono stan wód jako zły. Ponad to Potok Trzciański nie spełniał wymogów określonych dla obszarów chronionych dla wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Obszarem, w którym nie dopatrzono się żadnych uchybień były pomiary pól elektromagnetycznych. Dla powiatu bocheńskiego takie pomiary zostały przeprowadzone w Łapanowie. Wykazały one, że średnie natężenie promieniowania elektromagnetycznego były znacznie niższe od poziomu dopuszczalnego.

Pełny raport na temat stanu środowiska w Powiecie Bocheńskim można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: www.wios.tarnow.pl

(at)

Zobacz także

Kolejne sukcesy bocheńskich modelarzy

W sobotę 25 maja 2024 r. zawodnicy, działającego w bocheńskim domu kultury, klubu modelarstwa lotniczego wzięli udział w ogólnopolskich ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code