Strona główna » News » Powiat: Pomóż w opracowaniu programu działania na rzecz niepełnosprawnych

Powiat: Pomóż w opracowaniu programu działania na rzecz niepełnosprawnych

Powiat Bocheński przystępuje do opracowania lokalnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na nowy okres programowania i zaprasza do udziału w jego tworzeniu.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na terenie powiatu bocheńskiego, dlatego niezbędne jest współdziałanie różnych podmiotów, osób i organizacji w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu Bocheńskiego, oferując własne zasoby organizacyjne i kadrowe, chce, we współpracy z partnerami z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego wypracować spójny, trafny i użyteczny dokument, który może wielu organizacjom posłużyć również w procesie aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na realizację własnych projektów społecznych i biznesowych w ramach programów regionalnych, krajowych czy europejskich.

Zarząd Powiatu Bocheńskiego powierzył Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zadanie organizowania prac nad programem. Przewiduje się, że przedmiotem konsultacji społecznych będzie zwłaszcza ustalenie hierarchii ważności problemów, wybór problemów do rozwiązania i sformułowanie celów głównych programu.

W sprawie wszelkich pytań, uwag, wniosków lub sugestii dotyczących szczegółów pracy nad programem można zwracać się do p. Doroty Stachowicz, bezpośrednio w biurze PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5 lub telefonicznie pod numerem: 14 611-97-44.

Zarząd Powiatu Bocheńskiego zwraca się z prośbą o włączenie się w prace zespołu opracowującego program poprzez czasowe oddelegowanie ekspertów, zwłaszcza do udziału w grupach fokusowych lub pisemne udostępnianie informacji służących dokonaniu właściwej diagnozy problemów społecznych, oszacowaniu możliwości poprawy lub zmiany sytuacji i wyboru właściwych celów dla szerokiego współdziałania w ramach programu.

Zobacz także

Podróże na dużym ekranie. Nowy cykl spotkań w MDK

Miejski Dom Kultury w Bochni zaprasza do udziału w nowym cyklu spotkań, podczas których można zobaczyć, a także pokazać swoje ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code