Strona główna » Wydarzenia » Powiat Bocheński zawarł porozumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym

Powiat Bocheński zawarł porozumienie z Uniwersytetem Pedagogicznym

Starosta bocheński Jacek Pająk i rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Michał Śliwa podpisali porozumienie, którego intencją jest współpraca powiatu bocheńskiego i jego jednostek organizacyjnych z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami UP.

Dzięki porozumieniu Uniwersytet Pedagogiczny obejmie szkoły ponadgimnazjalne podległe powiatowi, patronatem naukowym i zobowiązuje się do nadania wybranym spośród nich statusu „szkół ćwiczeń” oraz będzie organizował w nich przedsięwzięcia edukacyjne. Będzie również inspirował i wdrażał innowacje i eksperymenty edukacyjne, promował naukę i edukację wśród mieszkańców powiatu, m.in. poprzez realizacje idei kształcenia ustawicznego oraz udostępni wyniki badan naukowych, prowadzonych przez jego pracowników naukowo-dydaktycznych w szkołach powiatu.

Porozumienie otwiera drogę do podpisywania konkretnych umów pomiędzy szkołami powiatu a uczelnią. Umów obustronnie korzystnych, gdyż otwierających naszym szkołom dostęp do zasobów naukowych i ludzkich największej w Małopolsce uczelni, przygotowującej kadry pedagogiczne. Uniwersytet Pedagogiczny zyskuje zaś szersze pole działania do prowadzenia swych badań naukowych – wyjaśnia starosta bocheński Jacek Pająk.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony i nie generuje skutków finansowych dla żadnej ze stron.

Zobacz także

Brzesko: Kryminalni zatrzymali poszukiwanych listami gończymi

Brzescy policjanci każdego dnia wykonują wiele czynności zmierzających do zatrzymania osób, które chcąc uniknąć kary za swoje ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code