Strona główna » Więcej wiadomości » Powiat bocheński: Ponad milion złotych na osuwiska

Powiat bocheński: Ponad milion złotych na osuwiska

Powiat Bocheński otrzymał kolejną promesę na zadania drogowe, tym razem pozyskana kwota wynosi 1 150 000 zł. Środki z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostaną wykorzystane na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Trzcianie oraz wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Rajbrocie. Dzisiaj promesę odebrał wicestarosta Józef Mroczek z rąk wojewody Józefa Pilcha.

W przypadku osuwiska wraz z odbudową drogi w Trzcianie drogowcy wykonają konstrukcję oporową, zamontują pale wiercone z mikropalami kotwiącymi zwieńczone oczepem żelbetowym. Powstanie dren francuski, rów jak również wymienią grunt w korpusie drogi oraz na skarpie z wykonaniem opaski w postaci narzutu z głazów.

Powstanie także nowa nawierzchnia drogowa wraz z chodnikiem. Przebudowane zostaną zjazdy i drogi dojazdowe jak również powstaną nowe studzienki a istniejące zostaną przebudowane.

Prace rozpoczną się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a potrwają do końca października.

Dofinansowanie zadania na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej osuwiska w miejscowości Rajbrot polegać będzie na określeniu szczegółowego zakres zadania przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Dokumentacja ta będzie obejmować  stabilizację osuwiska, stabilizację i naprawę uszkodzonego odcinka drogi wraz z uregulowaniem stosunków wodnych w rejonie i na obszarze osuwiska.

***

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał – w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi – promesy ogółem na kwotę 8 468 000,00 zł, w tym:
– 2 876 000,00 zł dla gmin;
– 4 302 000,00 zł dla powiatów;
– 1 290 000,00 zł dla samorządu województwa.

Promesy otrzymało 16 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 12 gmin, 3 powiaty oraz samorząd województwa. Łącznie zostaną zrealizowane 23 zadania, w tym:
– gminy: 16 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz wykonanie właściwych prac stabilizujących),
– powiaty: 6 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz wykonanie właściwych prac stabilizujących),
– samorząd województwa: 1 zadanie (wykonanie właściwych prac stabilizujących osuwisko w miejscowości Bednarka wraz z odbudową drogi wojewódzkiej).

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code