Strona główna » Wydarzenia » Podpisano umowę na przebudowę drogi Bochnia – Gawłów

Podpisano umowę na przebudowę drogi Bochnia – Gawłów

Prawie 6,6 mln złotych otrzymał powiat bocheński na realizację projektu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia-Uście Solne-Barczków na odcinku Bochnia-Bogucice (etap I Bochnia-Gawłów)”.Dzisiaj w starostwie podpisano umowę na realizacje inwestycji.

W podpisaniu umowy uczestniczyli Stanisław Sorys Wicemarszałek, Ludwik Węgrzyn starosta bocheński, Józef Mroczek Wicestarosta, Rafał Rudka Członek Zarządu oraz Jadwiga Szeląg Skarbnik powiatu.

Podczas spotkania Stanisław Sorys Wicemarszałek zaznaczał, że umowy, które dzisiaj podpisuje dotyczą  realizacji zadań w gminie Szczurowa, powiecie bocheńskim i gminie Trzciana. Drogi, które będą modernizowane między innymi prowadzą do terenów inwestycyjnych, poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców i zapewniają także większą wygodę dla kierowców.

Jest to ta część Bochni, powiatu bocheńskiego, w której znajdują się duże zakłady pracy, strefa aktywności gospodarczej, tereny służące rozwojowi. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi, za te środki, wpisujące się w tą logiczną koncepcję całości. Usprawni to zapewne rozwój gospodarczy całego regionu – mówił Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę odwodnienia drogi, budowę chodników i ścieżek pieszo–rowerowych, zatok autobusowych, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów i zniesienie barier architektonicznych.

Droga ta zostanie kompleksowo rozbudowana, na odcinku Bochnia-Gawłów na długości ponad 3,5 km zwiększona zostanie szerokość jezdni do normatywu 6m, przewidziana jest korekta łuków poziomych jezdni, zwiększenie nośności i mrozoochronności warstw konstrukcyjnych –mówił Józef Mroczek, wicestarosta.

Droga objęta rozbudową spełnia warunek bezpośredniego połączenie z siecią TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej), zwiększając tym samym dostępność transportową kraju w układzie europejskim i krajowym.

Myślę, że teraz mieszkańcy Gawłowa mogą już spać spokojnie, gdyż ten generalny remont wpłynie na poprawę  bezpieczeństwa tej części Powiatu Bocheńskiego. Powstaną tam radary prędkości, oznaczenie i doświetlenie przejść  dla pieszych- kasetony z pulsacyjnym światłem, progi zwalniające i bariery ochronne- uzupełnia Rafał Rudka, członek zarządu powiatu .

Projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia-Uście Solne-Barczków na odcinku Bochnia-Bogucice (etap I Bochnia-Gawłów)”, dofinansowany w kwocie 6 481 199,96 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 8 641 600 zł. Dofinansowywanie w ramach poddziałania 7.1.3, na terenie całego Województwa Małopolskiego. Konkurs w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, dotyczącego dofinansowania ze środków unijnych budowy, rozbudowy i przebudowy dróg subregionalnych, spełniających warunki Umowy Partnerstwa 2014-2020, m.in. poprzez zapewnienie bezpośredniego połączenia drogi z transeuropejską siecią transportową TEN-T.

Podczas spotkania podpisano również umowę na rozbudowę sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Gminie Trzciana.

Zobacz także

Ciuch w Ruch – czyli wymianka ubrań!

Ciuch w Ruch to już kolejna akcja ekologiczna organizowana przez Starostwo Powiatowe, tym razem do współpracy zaproszono młodzież z I liceum ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code