Strona główna » Więcej wiadomości » Podopieczni GOPS-u sprzedają otrzymane dary? – apel o nie odkupywanie

Podopieczni GOPS-u sprzedają otrzymane dary? – apel o nie odkupywanie

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie dotarły sygnały, że niektóre osoby korzystające z jego wsparcia próbują odsprzedawać artykuły spożywcze bądź przemysłowe, które dostały. Tutejsza instytucja zwraca się z prośbą o nie nabywanie tych produktów od oferujących. Ponadto prosi również o nie realizowanie zakupów alkoholowych dla osób upraszających się o to przed lokalnymi sklepami.

Pełna treść komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Trzcianie:

W związku z docierającymi do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o odsprzedawaniu artykułów spożywczych i przemysłowych przez niektóre osoby korzystające z pomocy finansowej tut. Ośrodka w formie rzeczowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje o to, by nie odkupować artykułów spożywczych i przemysłowych od osób oferujących nabycie tych artykułów po korzystnej cenie. Prosimy również o nie realizowanie zakupów alkoholowych dla osób upraszających się o to pod lokalnymi sklepami, gdyż odsprzedawanie artykułów spożywczych i przemysłowych zakupionych ze środków publicznych i przeznaczanie środków finansowych pozyskanych z ich sprzedaży na alkohol jest nadużyciem ze strony klientów pomocy społecznej.

Marnotrawienie środków finansowych z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie nie jest zjawiskiem specyficznym dla naszej gminy, ale problemem z którym borykają się wszystkie ośrodki świadczące pomoc dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Jest to proceder niełatwy do wyeliminowania, dlatego zwracamy się z prośbą to wszystkich Państwa, będących świadkami odsprzedawania artykułów spożywczych innym osobom, czy też przeznaczania środków finansowych przez te osoby niezgodnie z przeznaczeniem o zgłaszanie takich sytuacji do tut. Ośrodka w celu podjęcia dalszych kroków mających na celu racjonalne wydatkowanie środków uzyskiwanych z pomocy społecznej.

Proceder niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania środków finansowych, przyznanych klientom pomocy społecznej, utrzymuje się mimo dezaprobaty społecznej oraz podejmowanych różnorodnych prób jego wyeliminowania lub choćby tylko ograniczenia skali  szkodliwej społecznie praktyki, dlatego prosimy wszystkich mieszkańców gminy o współpracę w tym zakresie. Podejmujemy różnorodne próby przeciwdziałania nadużyciom, o których mowa, kierując do tej grupy klientów świadczenia w postaci materialnej, zapewniając artykuły spożywcze, przemysłowe i opał, jednakże, jak wskazują wieloletnie obserwacje, uzależnieni od alkoholu klienci pomocy społecznej odsprzedają lub wymieniają otrzymane dobra na alkohol, podczas gdy POMOC SPOŁECZNA TO NIE ROZDAWANIE PIENIĘDZY OSOBOM PIJĄCYM ALKOHOL, a umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na bieżące wydatki, a ustawa zakazuje marnotrawienia środków. Przeznaczanie jakichkolwiek środków finansowych na zakup i spożycie alkoholu w sytuacji, gdy środki te chociażby w części pochodzą z budżetu ośrodka pomocy społecznej, a więc wypracowane zostały przez innych obywateli, stanowi ewidentny przykład marnotrawienia przyznanych świadczeń, dlatego też prosimy o dojrzałe podejście do kwestii odsprzedawania zakupionych artykułów przez osoby uzależnione od alkoholu i pomoc w wyeliminowaniu tego zjawiska na terenie naszej gminy.

 

                                                                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie
tel: 14 611 62 56
146136002
www.gopstrzciana.pl
e-mail: sekretariat@gopstrzciana.pl

Zobacz także

Działania przeciwko quadom oraz motocrossom w lasach powiatu brzeskiego

3 maja br. brzescy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami straży leśnej Nadleśnictwa Brzesko oraz Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska przeprowadzili wspólne ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code