Strona główna » Wydarzenia » Otrzymaj pieniądze na otwarcie własnej firmy

Otrzymaj pieniądze na otwarcie własnej firmy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni można składać wnioski o przyznanie jednorazowo  środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Wiatr w żagle”, współfinansowanego przez Unię Europejską. W tym roku ma zostać udzielonych 90 dotacji.

Formularze rekrutacyjne, spełniające warunki formalne, będą podlegać ocenie punktowej (merytorycznej) zgodnie z załączoną Kartą oceny Formularza rekrutacyjnego. 25 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów na etapie oceny Formularze rekrutacyjnego, zostanie zakwalifikowanych do kolejnego etapu, tj. wykonania testu “Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP)”. Pozostałe osoby utworzą listę rezerwową.
W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała suma punktów otrzymanych w części B kategoria Status na rynku pracy. Dofinansowanie będzie mogło być przyznane 20 osobom o najwyższej liczbie punktów. Pozostałe osoby trafią na listę rezerwową.

W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną:

a) osoby bezrobotne powyżej 50. r. życia,

b) osoby bezrobotne poniżej 25. roku życia, w tym te, które nie mają zatrudnienia, nie uczestniczą w kształceniu formalnym, nie szkolą i nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni,  tzw. osoby z kategorii NEET – pozostające w ewidencji osób bezrobotnych nie dłużej niż 2 miesiące,

c) osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty przed 1 stycznia 2013 r., figurujące w rejestrze bezrobotnych w dniu 30 listopada 2013 r. i wyrażające chęć udziału w projekcie.

Zainteresowani bezrobotni proszeni są o zapoznanie się z obowiązującym w 2014 r.  „Regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków”.

Formularze rekrutacyjne w ramach I tury naboru będą przyjmowane do 3 marca br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni (ul. Wojska Polskiego 3, I piętro, pokój nr 13) w godzinach: czwartek – piątek: 07.00–15.00, poniedziałek: 08.00-16.00.

Wnioski złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane.

Bocheński “pośredniak” zastrzega sobie prawo wstrzymania rekrutacji w przypadku złożenia powyżej 50 Formularzy rekrutacyjnych.

Terminy kolejnych naborów zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni (http://www.pup-bochnia.pl/).

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny;

Karta oceny Formularza rekrutacyjnego;

Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków;

Druk oświadczenia dla osób z kategorii NEET;

Informacja o realizacji projektu „Wiatr w żagle” w 2014.

Zobacz także

Wspomóż charytatywną zbiórkę urodzinową dla Ali i Hani

“Gorąco zapraszam do wzięcia udziału w urodzinowej akcji dla Ali i Hani” – mówi Beata Drużkowska ze Stowarzyszenia Przyjaciół ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code