Strona główna » Wydarzenia » Ośrodek Interwencji Kryzysowej – bezpłatna pomoc w potrzebie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – bezpłatna pomoc w potrzebie

Osobom poszukującym pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych Starostwo Powiatowe przypomina, że od 2005 r. w Bochni działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK).

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Ośrodek udziela kompleksowej i profesjonalnej pomocy, w tym poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego oraz prawnego osobom i rodzinom w różnego typu kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.

Kryzys może dotknąć każdego z nas niezależnie od wieku, wykształcenia, czy sytuacji materialnej. Zdarzają się okoliczności, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić wtedy najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Do Ośrodka mogą zgłaszać się osoby mające problemy:

– z przemocą w rodzinie (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną),
– psychospołeczne (samotność, bezrobocie, utrata pracy, bezdomność i inne),
– rodzinne (konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, niewydolność opiekuńcza),
– z uzależnieniem i współuzależnieniem (alkoholizm, narkomania, lekomania, hazard i inne),
– psychiczne (problemy osobowościowe, zagrożenie samobójstwem i samookaleczeniem),
– sytuacyjne (utrata bliskiej osoby, żałoba, pobicie, gwałt, utrata zdrowia, utrata poczucia bezpieczeństwa i inne)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomaga również w zapewnieniu schronienia w sytuacji zagrożenia życia ofiarom przemocy. Prowadzi mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest bezpłatnie.

Kadrę  Ośrodka stanowią: psycholodzy, prawnicy, pedagodzy, terapeuci. Nie potrzeba żadnego skierowania ani innych dokumentów. Zgłaszające się osoby mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Bochni
ul. Karolina 14 F, 32-700 Bochnia
tel. 14 611 28 92, kom. 500 044 645
e-mail: oik.bochnia@op.pl

Godziny:
Poniedziałek   10.00 – 20.00
Wtorek            8.00 –  20.00
Środa              8.00 –  20.00
Czwartek         8.00 –  20.00
Piątek             10.00 – 20.00

(inf. prasowa)

OIK_a_1 OIK_B

Zobacz także

OSP Chodenice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Podczas obchodzonego wczoraj Dnia Strażaka odbyła się ważna dla Bochni uroczystość wręczenia Decyzji Komendanta Głównego ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code