Strona główna » Więcej wiadomości » O zdrowiu psychicznym w „Civitas Christiana” – zdjęcia

O zdrowiu psychicznym w „Civitas Christiana” – zdjęcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w środę, 17 czerwca, zaprosili na debatę dotyczącą zdrowia psychicznego, która miała miejsce w siedzibie stowarzyszenia.

Na początku spotkania przewodnicząca Rady Oddziału stowarzyszenia – Halina Mucha –  przywitała burmistrza Bochni  – Stefana Kolawińskiego – oraz wszystkich przybyłych gości, m.in. Jana Kuliga (pełnomocnika starosty bocheńskiego ds. seniorów), Barbarę Hałas (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni), Eugenię Ignacyk (koordynator Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bochni – zastępowała nieobecną prezes komitetu – Marię Fąfarę), Dorotę Stachowicz (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni), Barbarę Drążkiewicz (psychologa), ks. dra Marka Mierzyńskiego (asystenta Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bochni), Jana Balickiego (przewodniczącego Rady Miasta Bochnia), Beatę Drużkowską (opiekunkę klubu „Pawełki”), Mariana Biernata, członków i sympatyków stowarzyszenia.

Następnie można było wysłuchać prelekcji dotyczącej zdrowia psychicznego (zaburzenia depresyjne i lękowe, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa) oraz wziąć udział w debacie na ten temat, której celem było pogłębienie wiedzy o zaburzeniach psychicznych i umiejętności funkcjonowania bez irracjonalnych obaw czy negatywnych stereotypów społecznych w środowisku otaczającym osoby doświadczające kryzysów i zaburzeń psychicznych.

Ponadto organizator (PCPR w Bochni) zapewnił okolicznościowy poczęstunek oraz foldery dotyczące tematu spotkania zorganizowanego w ramach projektu „Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim” PCPR w Bochni, jakiego główny cel stanowi otwarcie w latach 2013-2015 dla uczestników projektu i ich otoczenia z terenu powiatu bocheńskiego możliwości aktywniejszego udziału w życiu społecznym poprzez odpowiednie wsparcie indywidualne i grupowe oraz tworzenie warunków w środowisku lokalnym (w otoczeniu instytucjonalnym) sprzyjających integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w przyszłości.

Pozostałe cele:
– ukształtowanie kompetencji i umiejętności społecznych lub zawodowych ułatwiających uczestnikom integrację społeczną i zawodową poprzez aktywne formy integracji i pracę socjalną;
– wyeliminowanie części barier (organizacyjnych, psychologicznych, prawnych), na jakie napotykają uczestnicy w procesie integracji społecznej i zawodowej poprzez doradztwo, poradnictwo, informacje i konsultacje, finansowanie usług wspierających aktywizację.

fot.: Halina Mucha

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code