Strona główna » Z regionu » Nowy oddział w żegocińskim przedszkolu otwarty – zdjęcia

Nowy oddział w żegocińskim przedszkolu otwarty – zdjęcia

 1 września przedszkole w Żegocinie rozpoczęło realizację projektu pn. “Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie”. Skorzysta z niego 25 najmłodszych.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację problemową gminy,  jaką był brak miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-4 lat.  Dzięki dofinansowaniu i wkładzie własnym gminy Żegocina, 25 dzieci otrzymało wsparcie, jakim jest edukacja przedszkolna. Do utworzenia oddziału konieczna była adaptacja pomieszczenia, doposażenie w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2015 roku. W nowo otwartym oddziale, czynnym od 7.00 do 16.00, będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz zajęcia wspomagające rozwój dzieci, popołudniowe zajęcia “z pasją”, rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, zajęcia z języka angielskiego. Dzieci, które mają problemy z prawidłową wymową, będą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych. W okresie trwania projektu zostaną zorganizowane uroczystości i imprezy dla dzieci objętych projektem, jak również pozostałych dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców. W ramach projektu będą zapraszani raz w miesiącu aktorzy z przedstawieniami teatralnymi, organizowane będą konkursy plastyczne i recytatorskie z nagrodami. Objęci wsparciem będą też chętni rodzice, którzy będą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach na temat zdrowego odżywiania dzieci i alergii pokarmowej oraz warsztatach na temat poprawnej mowy dziecka – podaje Urząd Gminy Żegocina.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

fot.: UG Żegocina

Zobacz także

Radiowozy konwojowały do szpitala w Tarnowie samochód z rocznym chłopcem

W ostatnią sobotę, funkcjonariusze brzeskiej a następnie tarnowskiej drogówki pilotowali do szpitala samochód wiozący roczne dziecko, które pilnie ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code