Strona główna » News » Niezadowalające dla radnych wykonanie budżetu w I półroczu 2014 r.

Niezadowalające dla radnych wykonanie budżetu w I półroczu 2014 r.

W porządku obrad wrześniowej sesji rady miejskiej znalazł się punkt dotyczący informacji z wykonania budżetu gminy miasta Bochnia za I półrocze 2014 r. Po przedstawionej przez zastępcę burmistrza – Roberta Cerazego – prezentacji, która była poświęcona obecnie realizowanym inwestycjom w Bochni, radni dyskutowali nad sprawozdaniem odnośnie realizacji budżetu do 30 czerwca br. Na sesji pojawiły się głosy niezadowolenia radnych ze stopnia wykonania inwestycji w I półroczu. Wydatki majątkowe na ten cel zostały zrealizowane w bieżącym roku na poziomie 21,72%. Należy zaznaczyć, że jeszcze rok temu wydatki majątkowe za I półrocze 2013 r. były zrealizowane w 7%.

Rzeczy, które bardzo mnie niepokoją, to np. wysokość dochodów majątkowych, która została wykonana w I półroczu na poziomie 26,42%. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, mamy wykonanie 21,72% na koniec czerwca. Rozumiem, że I półrocze jest zawsze gorsze od półrocza II, to jest logiczne. Zima jest czasem dłuższa, czasami firmy jeszcze nie wykonują określonych zadań. Natomiast te dane, które zostały przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu, są porażające. Oczekujemy, że ten budżet zostanie zrealizowany. Ja natomiast widzę, że projekt budżetu, który został przygotowany na ten rok, nie zostanie zrealizowany. To, co przygotowaliśmy, to nad czym pracowaliśmy wspólnie i popieraliśmy, nie zostanie zrealizowane. Pytanie – dlaczego? Czasem są to pewne trudności obiektywne. Natomiast czasem wynika to ze złej organizacji. Wynika to może z tego, że co chwilę zmieniają się naczelnicy wydziału [AGKI – przyp. red.] i tak naprawdę, zanim przyjdzie nowy naczelnik i zorientuje się, co robił poprzedni, to upływa kilka miesięcy. Czterokrotnie zmieniali się naczelnicy. My nie zrealizujemy tego budżetu między innymi, dlatego że dochody majątkowe są na poziomie 1/4 tego, co planowaliśmy – mówił radny Bogdan Kosturkiewicz.

Budżet to jest od 1 stycznia do 31 grudnia. To, że mamy wykonane na 30 czerwca tyle, nie wskazuje na to, że budżet nie będzie wykonany. Nie oceniajmy tego, że od razu nic się nie robi. Nowa rada oceni wykonanie tego budżetu –
powiedział Kazimierz Ścisło, przewodniczący rady miejskiej.

Głos w dyskusji zabrał też radny Wojciech Cholewa:
Dla mnie jest nie do przyjęcia, że na komisjach rewizyjnej czy budżetu i finansów jest informacja, że dopiero toczą się postępowania wyłaniające wykonawców. Oznacza to, że ten czas na wykonanie jest bardzo krótki i chcąc zamknąć rok budżetowy, to siłą rzeczy będą naciski na to, aby inwestycje były wykonane w czasie, a nie wiadomo, jak będzie z jakością albo w ogóle czy to wykonamy.

Natomiast radny Adam Korta przybliżył radnym poszczególne elementy wydatków majątkowych.
Dział 600. Transport i łączność i plan 6,5 mln zł na rok 2014. Stopień wykonania 2,7%. Dział 710. Działalność usługowa. Zaplanowane jest 300 tys. zł, natomiast stopień wykonania 0,00%. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zaplanowane jest 516 tys. zł na ten rok, a stopień wykonania 1,36%. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zaplanowane jest 129 tys. zł, a stopień wykonania 0,00%. Dział 926. Kultura fizyczna. Zaplanowane jest 207 tys. zł, natomiast stopień wykonania 0,00%. Zgodzę się z stwierdzeniem, że wydatki majątkowe, ich stopień wykonania jest lepszy w stosunku do tego, co było rok temu, ale dalej niezadawalający –
mówił radny Adam Korta.

Zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę z tego, że jest kryzys. Nie ma takich dochodów, jakie byśmy chcieli. Nie robimy tego wszystkiego, co byśmy chcieli. Nie mówię tego w kategoriach do pana burmistrza czy do pana przewodniczącego rady, że jest to nie wiadomo jak wielka wina. Na pewno jest jakiś udział w tych problemach, ale tutaj już parokrotnie padało na tej sali takie stwierdzenie, że błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi – zwracał uwagę radny Jan Balicki.

Zobacz także

Ekologiczna akcja CIUCH W RUCH za nami…

W 1 LO w Bochni odbyła się kolejna już akcja ekologiczna organizowana przez Starostwo Powiatowe w Bochni. To już trzecia ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code