Strona główna » News » Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska wizytowała budowaną bocheńską strażnicę

Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska wizytowała budowaną bocheńską strażnicę

Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska wczoraj popołudniu złożyła roboczą wizytę bocheńskim strażakom. W czasie spotkania z udziałem Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, Starosty Bocheńskiego Ludwika Węgrzyna, Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Mroza oraz Komendanta Powiatowego bryg. Krzysztofa Kokoszki, minister zapoznała się ze stanem realizacji budowy nowej strażnicy.

Nowe skrzydło, które docelowo będzie siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz tzw. „okrąglak” w którym funkcjonować będzie stanowisko kierowania znajdują się stanie surowym zamkniętym. Prowadzone są zaawansowane prace nad instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Wykonana jest elewacja oraz zamontowane bramy wyjazdowe z garażu głównego. Wartość inwestycji to ponad 12 milionów złotych z czego prawie 1,4 to wkład samorządu powiatowego oraz gmin.

Pani Minister oraz Pan Wojewoda docenili tempo wykonywanych prac, ich jakość oraz zaawansowanie. Przy takich postępach, prace powinny zakończyć się w 2015 roku. Jednak jeszcze długa droga przed nami polegająca na wykończeniu nowego budynku, a na to wiadomo potrzeba dodatkowych środków. Dobra wiadomość jest taka, iż pani minister wyraziła zgodę na kontynuację prac wykończeniowych – wyjaśnia starosta bocheński.

Terenem działania Komendy w Bochni jest obszar powiatu bocheńskiego o powierzchni 650 km2, na którym mieszka ponad 100 tys. mieszkańców. W okolicy zlokalizowanych jest wiele zakładów przemysłowych, a duże zagrożenie komunikacyjne, w tym ze strony transportu materiałów niebezpiecznych, tworzą droga krajowa K4, autostrada A4, jak również szlak kolejowy. Wymienione ciągi komunikacyjne przecinają powiat w kierunku wschód-zachód, co ma związek z dużym nasileniem ruchu.

Modernizacja obiektu zlokalizowanego w tak kluczowym rejonie była konieczna, a zakończenie inwestycji znacząco podniesie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców powiatu bocheńskiego.

Przypomnijmy przebieg realizacji inwestycji:

Rok 2005 – ujęcie inwestycji w planie inwestycji wieloletnich Wojewody Małopolskiego.

Grudzień 2005 r. – zatwierdzenie przez Starostę Bocheńskiego projektu  budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbudowę i przebudowę Komendy Powiatowej.

Lipiec  2008 r. – wykonanie projektu budowlanego zamiennego w związku z następującymi zmianami w stosunku do zatwierdzonego projektu:
– wyłączono z opracowania pogotowie ratunkowe (w związku ze zmianą przepisów)
– zlikwidowano I kondygnację nadbudowy nad istniejącym garażem ( w celu zmniejszenia kosztów inwestycji i dostosowania do wymogów określonych przez KG PSP – ”Wskazania do projektowania obiektów strażnic Państwowej Straży Pożarnej”)

Czerwiec  2012 r.  – uzyskanie prawomocnego  pozwolenia na budowę.

Maj 2013 r.  – dokonanie cesji prowadzonej inwestycji na Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Wrzesień 2013 r. – rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac budowlanych, nadzór autorski i inwestora zastępczego.

Jesień 2013 r. – rozpoczęcie prac budowlanych.

Rok 2014 – osiągnięcie stanu surowego zamkniętego w nowej części B i A.

Rok 2015 – przewidziane wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, które umożliwią uzyskanie czasowego pozwolenie na użytkowanie obiektu. Następnie planowane jest przekazanie Generalnemu Wykonawcy istniejącej części do remontu zgodnie z dokumentacją projektową.

Zobacz także

Historia rocka według red. Skarżyńskiego

Pierwszy w 2023 roku wykład redaktora Jerzego Skarżyńskiego odbędzie się 27 stycznia, zwyczajowo o godz. 18 w sali kameralnej ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code