Strona główna » Więcej wiadomości » Lipnica Murowana: Będą kontrolować czy mieszkańcy legalnie opróżniają zbiorniki na nieczystości ciekłe

Lipnica Murowana: Będą kontrolować czy mieszkańcy legalnie opróżniają zbiorniki na nieczystości ciekłe

Urząd Gminy Lipnica Murowana przypomina mieszkańcom, że zgodnie z art.5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) właściciel nieruchomości ma obowiązek m.in. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej a w przypadku jej braku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) oraz do regularnego opróżniania tego zbiornika lub wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zlecający usługę wywozu szamba powinien korzystać z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obszarze Gminy Lipnica Murowana oraz każdorazowo domagać się dowodu potwierdzającego wywóz. Na terenie Gminy Lipnica Murowana zezwolenie na opróżnianie zbiorników posiada Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku tel. 14/ 662 6510. Usługę tę świadczy również Gmina taborem własnym. Koszt usługi świadczonej przez Gminę to 108zł z VAT za beczkę 5m3. Usługę zamówić można pod numerem tel.14/6852100 wew.35 lub 695-999-271.

W związku z zaleceniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska urząd informuje, iż Gmina zobligowana jest do przeprowadzania kontroli opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Niedopuszczalne jest bowiem wylewanie nieczystości ciekłych do gruntu (na pola, do własnych ogrodów itp.). Kontrola rozpocznie się od miesiąca lipca 2015r.

Zobacz także

Lipa z Bieńkowic Drzewem Roku? Ostatnie dni głosowania!

Zbliżamy się do decydującej fazy konkursu Klubu Gaja o tytuł Drzewa Roku 2022. W głosowaniu bierze udział 16 ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code