Strona główna » Więcej wiadomości » Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z NGO

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Zarząd Powiatu w Bochni informuje, że w dniach od 12 do 25 listopada 2015 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnopowiatowy. Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:
• konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (www.portalngo.powiatbochenski.eu/e-konsultacje),
• spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, gdzie każdy z uczestników  może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu uchwały. Spotkanie odbędzie się  w poniedziałek 23 listopada 2015 r. o godzinie 16:00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Bochni.
• punktu konsultacyjnego, który znajduje się w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój 311, tel. 14 615-37-64, w godzinach: 8:00-15:00.

Powyższe konsultacje społeczne przeprowadzane są w oparciu i zgodnie z:

1. Uchwałą Nr XL/434/2014 Rady Powiatu w Bochni z 12 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 5846).

2. Uchwałą Zarządu Powiatu w Bochni Nr 148/2015 z 10 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy powiatu bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Zobacz także

Piknik dla Ukraińskich rodzin

Kilkuset uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Bocheńskiego wzięło udział w niedzielę w Rodzinnym Pikniku. Spotkanie zorganizowało gospodarstwo ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code