Strona główna » Wydarzenia » Konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki

Konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki

Do 31 marca stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu kultury, turystyki i kultury fizycznej. Na dofinansowanie tych inicjatyw Powiat Bocheński przeznaczy blisko 100 tysięcy złotych.

.

W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury zostanie przeznaczona kwota w wysokości 65 tysięcy złotych. 8 tysięcy złotych zostanie rozdysponowane w konkursie na zadania z zakresu turystyki. Na zdania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 25 tysięcy złotych.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie powiatu bocheńskiego do uczestnictwa w tym konkursie. Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W związku z sytuacją pandemiczną w tym roku wydłużyliśmy termin składania wniosków do końca marca – mówi starosta Bocheński Adam Korta.

W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury zostanie przeznaczona kwota w wysokości 65 tysięcy złotych. Mogą one dotyczyć m.in. imprez o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu. Do konkursu mogą przystąpić również organizacje, które zajmują się organizacją imprez wspierających integrację mieszkańców i promocję Powiatu, związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej. Dofinansowane zostaną również zadania z zakresu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, mającej na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie Bocheńskim.

Na inicjatywy z turystyki zostanie przyznane 8 tysięcy złotych. Dotacje mogą otrzymać działania polegające na wydawaniu publikacji regionalnych, promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu. Na wsparcie mogą liczyć również inicjatywy wspierające krajoznawstwo oraz czynny wypoczynek.
Na zdania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 25 tysięcy złotych. Na wsparcie mogą liczyć jednostki, które organizują lub współorganizują powiatowe imprezy sportowe dla młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowują dzieci i młodzieży do imprez sportowych, promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Wsparcie mogą otrzymać również inicjatywy wspierające sport osób niepełnosprawnych.

Formularze oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań, zasad przyznawania dotacji, terminów oraz wymagań formalnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego w Bochni

 

Ogloszenie

Oferta

Oferta wersja edytowalna .doc

Karta oceny merytorycznej

Sprawozdanie

Sprawozdanie wersja edytowalna .doc

Uchwala konkursu

Zobacz także

Powiat przygotowuje się do masowych szczepień

Trwają przygotowania do organizacji masowych punktów szczepień w naszym powiecie. Takich punktów na powiatowej mapie będą dwa, zlokalizowane ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code