Strona główna » Wydarzenia » Konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki

Konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki

Do 31 marca stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu kultury, turystyki i kultury fizycznej. Na dofinansowanie tych inicjatyw Powiat Bocheński przeznaczy blisko 100 tysięcy złotych.

.

W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury zostanie przeznaczona kwota w wysokości 65 tysięcy złotych. 8 tysięcy złotych zostanie rozdysponowane w konkursie na zadania z zakresu turystyki. Na zdania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 25 tysięcy złotych.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie powiatu bocheńskiego do uczestnictwa w tym konkursie. Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W związku z sytuacją pandemiczną w tym roku wydłużyliśmy termin składania wniosków do końca marca – mówi starosta Bocheński Adam Korta.

W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury zostanie przeznaczona kwota w wysokości 65 tysięcy złotych. Mogą one dotyczyć m.in. imprez o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu. Do konkursu mogą przystąpić również organizacje, które zajmują się organizacją imprez wspierających integrację mieszkańców i promocję Powiatu, związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej. Dofinansowane zostaną również zadania z zakresu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, mającej na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie Bocheńskim.

Na inicjatywy z turystyki zostanie przyznane 8 tysięcy złotych. Dotacje mogą otrzymać działania polegające na wydawaniu publikacji regionalnych, promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu. Na wsparcie mogą liczyć również inicjatywy wspierające krajoznawstwo oraz czynny wypoczynek.
Na zdania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 25 tysięcy złotych. Na wsparcie mogą liczyć jednostki, które organizują lub współorganizują powiatowe imprezy sportowe dla młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowują dzieci i młodzieży do imprez sportowych, promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Wsparcie mogą otrzymać również inicjatywy wspierające sport osób niepełnosprawnych.

Formularze oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań, zasad przyznawania dotacji, terminów oraz wymagań formalnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego w Bochni

 

Ogloszenie

Oferta

Oferta wersja edytowalna .doc

Karta oceny merytorycznej

Sprawozdanie

Sprawozdanie wersja edytowalna .doc

Uchwala konkursu

Zobacz także

XXVII MEMORIAŁOWY BIEG MAJORA BACY, 01.08.2021 r. – ZMIANY W RUCHU

W dniu 1 sierpnia 2021 r. (niedziela) w godzinach 15.30 – 18.00 ulice Chodenicka, Karosek, Wodociągowa będą ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code