Strona główna » News » Informacja o pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Bochni

Informacja o pracy urzędu Starostwa Powiatowego w Bochni

Szanowni Państwo !

W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie naszych Klientów i pracowników Starosta Bocheński zachęca, aby w sprawach niewymagających osobistej wizyty w Starostwie, kontaktować się z wydziałami merytorycznymi telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.

Wizyta w Starostowie odbywa się z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

 

 

Wszelkie dokumenty i wnioski można:

 • złożyć elektronicznie za pośrednictwem poczty email: kancelaria@powiat.bochnia.pl lub platformy e-PUAP – adres skrytki: ePUAP: /SPBochnia/skrytka
 • złożyć na Dziennik Podawczy pok. nr 1 na parterze od ulicy Kazimierza Wielkiego 31
 • przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wszystkie informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy urzędu.

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Udzielanie informacji w sprawie złożonych wniosków, prowadzonych postępowań administracyjnych oraz umawianie na wizyty odbywa się telefonicznie pod numerem tel. 14 6153730.

 

Korespondencję kierowaną do Wydziału Architektury i Budownictwa w tym m.in. wnioski pozwolenia na budowę, zgłoszenia, uzupełnienia – należy:

 • złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP – adres skrytki: ePUAP: /SPBochnia/skrytka lub
 • złożyć na Dziennik Podawczy pok. nr 1 na parterze od ulicy Kazimierza Wielkiego 31 lub
 • przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje postępowania w miarę posiadanych możliwości techniczno-organizacyjnych oraz bez zbędnej zwłoki.

 

Wydział Komunikacji i Transportu

W Wydziale Komunikacji i Transportu załatwią Państwo wszystkie sprawy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę:

 • odbiór prawa jazdy, wtórniki praw jazdy – nr tel.: 14 6153787
 • zatrzymane i cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami – nr tel.: 14 6153700 wew. 886
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami dla kierowców zawodowych i profile kandydatów na kierowców – nr tel.: 14 6153786
 • transport – nr tel.: 14 6153781
 • rejestracja pojazdów – nr tel.: 14 6153783, 14 6153700 wew. 801
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych i zmiany – nr tel.: 14 6153784 

 

Wydział Ochrony Środowiska

Udzielanie informacji w sprawie złożonych wniosków, prowadzonych postępowań administracyjnych oraz umawianie na wizyty odbywa się pod numerami tel.

 • wydanie zaświadczeń z uproszczonych planów urządzenia lasów – tel. 14 6153754
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami – tel. 14 6153757
 • wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – tel. 14 6153778, 14 6153755, 14 6153756, 14 6153760
 • sprawy geologiczne tel. 14 6153753.

 

Korespondencję kierowaną do wydziału należy:

 • przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • złożyć elektronicznie za pośrednictwem poczty email: kancelaria@powiat.bochnia.pl lub platformy e-PUAP – adres skrytki: ePUAP: /SPBochnia/skrytka lub
 • złożyć na Dziennik Podawczy pok. nr 1 na parterze od ulicy Kazimierza Wielkiego 31

 

Wydział Geodezji

Udzielanie informacji oraz umawianie się na wizyty w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych odbywa się pod numerem tel. 14 6153700 wew. 837.

 

Korespondencję kierowaną do wydziału należy:

 • przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • złożyć elektronicznie za pośrednictwem poczty email: kancelaria@powiat.bochnia.pl lub platformy e-PUAP – adres skrytki: ePUAP: /SPBochnia/skrytka lub
 • złożyć na Dziennik Podawczy pok. nr 1 na parterze od ulicy Kazimierza Wielkiego 31

 

W pok. nr 23 (parter budynku od ul. Różanej) przyjmowane są wnioski o wypisy, wyrysy, kopie map zasadniczych i ewidencyjnych oraz kopie dokumentów z zasobu, a także odbiór przygotowanych dokumentów, dokonanie opłaty za przygotowane dokumenty w godzinach:

Poniedziałek 8:30-15:30, przerwa od 11:00 – 11:30

Wtorek – Piątek 8:00-15:00, przerwa od 11:00 – 11:30

 

Udzielanie informacji na temat: przyjmowania wniosków o udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów jak również informacje dotyczące odbioru wymienionych wniosków oraz pozostałe sprawy geodezyjne odbywa się pod numerem tel. 14 6153733 lub 14 6153700 wew.837

 

Umawianie na wizyty odbywa się telefonicznie pod numerami:

o geodeci – nr tel. 14 6153736

o projektanci – nr tel. 14 6153735

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Udzielanie informacji w sprawie obowiązującej w roku 2022 wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcenia tego prawa w prawo własności w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa odbywa się pod numerem tel. 14 6153742 lub 14 653794 , w sprawach złożonych wniosków do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i prowadzonych postępowań administracyjnych 14 6153741, 14 6153743, 14 6153745.

 

Korespondencję kierowaną do wydziału należy:

 • przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • złożyć elektronicznie za pośrednictwem poczty email: kancelaria@powiat.bochnia.pl lub platformy e-PUAP – adres skrytki: ePUAP: /SPBochnia/skrytka lub
 • złożyć na Dziennik Podawczy pok. nr 1 na parterze od ulicy Kazimierza Wielkiego 31

 

 

Spis numerów telefonów Starostwa Powiatowego w Bochni znajdą Państwo TUTAJ

Zobacz także

Piknik dla Ukraińskich rodzin

Kilkuset uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Bocheńskiego wzięło udział w niedzielę w Rodzinnym Pikniku. Spotkanie zorganizowało gospodarstwo ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code