Strona główna » News » I Gminny Dzień Strażaka w Gminie Rzezawa – foto

I Gminny Dzień Strażaka w Gminie Rzezawa – foto

W Rzezawie, 5 maja 2018 r. z inicjatywy Mariusza Paleja – Wójta Gminy Rzezawa po raz pierwszy świętowano uroczyście Gminy Dzień Strażaka. W obchodach wzięły udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych działających na terenie tutejszej gminy.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym w Rzezawie w intencji strażaków, odprawionej przez księdza proboszcza Tadeusza Kubalę oraz księdza kapelana Stefana Broniaka. Uczestniczyły w niej również władze samorządowe Gminy Rzezawa na czele z Wójtem – Mariuszem Palejem, zaproszeni goście w osobach mł. bryg. Pawła Sejmeja –  Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i bryg. mgr Piotra Gadowskiego p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Bochni oraz mieszkańcy. Podczas homilii ksiądz proboszcz przypomniał zebranym, że służba strażaków trwa bez przerwy i bywa ona trudna oraz niebezpieczna. Jednocześnie są oni ludźmi, którzy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Wspólną modlitwę zgromadzonych uświetniła strażacka orkiestra dęta z Okulic.

Po mszy świętej jednostki OSP wraz pocztami sztandarowymi i pozostali uczestnicy uroczystości w szyku strażackim przy akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerowali na plac przed kościołem. Dalsze oficjalne obchody rozpoczęły się od złożenia na ręce mł. bryg. Pawła Sejmej meldunku przez druha Leszka Trąbę – dowódcę  uroczystości oraz komendanta gminnego OSP – o gotowości wszystkich pododdziałów i zgodnie z ceremoniałem pożarniczym po wciągnięciu biało-czerwonej flagi na maszt rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Następnie Mariusz Palej – Wójt Gminy Rzezawa przywitał wszystkich przybyłych, a druh Krzysztof Kołodziej – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzezawie zaprezentował historię działalności każdej jednostki OSP od momentu powstania aż do chwili obecnej.   

Wójt Mariusz Palej i druh Krzysztof Kołodziej wręczyli Prezesom każdej jednostki OSP pamiątkową tabliczkę z symbolicznym strażackim toporkiem. Specjalne podziękowania od wójta otrzymali druhowie Marcin Lasoń i Leszek Trąba za udział w akcji ratującej życie poszkodowanych w wypadku samochodowym, który miał miejsce w dniu 15 kwietnia 2018r.  Potem przyszła pora na indywidulane odznaczenia. Strażacy z Gminy Rzezawa  pod adresem obecnego Wójta – Mariusza Paleja skierowali słowa wdzięczności za aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców a druh Krzysztof Kołodziej wręczył mu pamiątkową statuetkę.

Następnie druh Mariusz Palej – Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, druh Krzysztof Kołodziej w asyście mł. bryg. Pawła Sejmej wręczyli zasłużonym druhom odznaczenia.

Odznakami „Za wysługę lat” uhonorowani zostali druhowie: Stanisław Kruczyński (30 lat), Jan Kołodziej (30 lat), Sławomir Waśniowski (25 lat), Grzegorz Kamyczek (20 lat),  Zbigniew Łęczek (15 lat), Aleksander Daniec (5 lat), Wojciech Dziedzic (5 lat). Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowany został druh Zbigniew Łęczek. Srebrne Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”  trafiły do rąk druhów: Mariusza Majchra oraz Gabriela Starmy, a Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”  otrzymał druh Śliwa Bogdan. Odznaki „Wzorowy strażak” otrzymali druh Krzysztof Janik i druhna Anna Szczypciak.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień nadszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Mariusz Palej, który w przemówieniu podziękował Strażakom Ochotnikom z terenu Gminy Rzezawa za ich ofiarną służbę w ochronie życia i mienia ludzkiego a także życzył im zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w działalności społecznej, pracy zawodowej i życiu prywatnym. Następnie ciepłe słowa pod adresem strażaków skierowali mł. bryg. Paweł Sejmej – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Beata Puzia – Przewodnicząca Rady Gminy Rzezawa, a druh Krzysztof Kołodziej odczytał list okolicznościowy wystosowany na tę uroczystość przez Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP. Przemówienia były ostatnim punktem uroczystych obchodów I Gminnego Dnia Strażaka.

Zobacz także

Rusza wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

W dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code