Strona główna » Wydarzenia » Gmina Rzezawa straciła ponad 250 tys. zł – kolejny wyrok sądowy

Gmina Rzezawa straciła ponad 250 tys. zł – kolejny wyrok sądowy

W kwietniu 2015 r. gmina Rzezawa zwróciła ponad 420 tys. zł środków europejskich wraz z należnymi odsetkami, które otrzymała w ramach realizacji zadania pn. „Odnowa centrum wsi Rzezawa – Etap I”. Jest to wynik nieprawidłowości przy przeprowadzeniu przetargu na wykonawcę inwestycji, która realizowana była w 2010 roku. Gmina Rzezawa otrzymała kolejny wyrok sądowy na kwotę ponad 250 tys. zł wraz z należnymi odsetkami liczonymi od grudnia 2009 roku.
Nałożone na Gminę Rzezawa kary finansowe są konsekwencją błędów w przeprowadzonej procedurze przetargowej.

W wyniku kontroli ustalono szereg nieprawidłowości. Zarząd Województwa Małopolskiego zarzucił Gminie naruszenie prawa przez Zamawiającego, wskutek czego doszło do odrzucenia oferty najkorzystniejszej, tj. o najniższej cenie (1.253.571,36 zł) i oddalenia protestu jednego z oferentów, a w konsekwencji wybrania oferty o najwyższej cenie (1.948.942,39 zł), co doprowadziło do wystąpienia szkody w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nadmienić należy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone przez poprzednią władzę w sposób, który ograniczył konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Działania podjęte w poprzedniej kadencji skutkują teraz zwrotami środków finansowych, które można by przeznaczyć na rozwój naszej Gminy. Jako organ wykonawczy nie mogłem nie wykonać powyższego wyroku, który jest konsekwencją działań mojego poprzednika. Aby zminimalizować poniesione straty zwróciliśmy się z prośbą do Zarządu Województwa Małopolskiego o umorzenie karnych odsetek od kwoty zwracanego dofinansowania – czytamy w komunikacie prasowym przesłanym redakcji kbc24.pl z urzędu gminy Rzezawa.

Postanowieniem Zarządu Województwa Małopolskiego odmówiono jednak umorzenia odsetek w tej sprawie, co znacznie podniosło kwotę do zwrotu.

Reasumując, błędne decyzje podjęte przez poprzednią władzę skutkują stratą finansową dla gminy w kwocie ponad 1 mln 300 tys. zł. Na powyższą kwotę składa się różnica pomiędzy najkorzystniejszą ofertą tj. o najniższej cenie a wybraną ofertą o najwyższej cenie oraz wyroki sądowe nakazujące zwroty środków wraz z karnymi odsetkami dokonanymi przez Gminę – czytamy dalej.

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

2 komentarze

  1. Chore to najlepiej wybrać najtańsza ofertę nie patrząc na jakość materiałów. Tak właśnie jak są budowane nasze autostrady.

  2. Od najtańszej do najdroższej było jeszcze kilka firm, to tak w ramach ciekawostki
    http://www.glos24.pl/wiadomosci/58389-wygrala-firma-stracila-gmina-1.300-000-zl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code