Strona główna » News » e-Usługi w Gminie Bochnia

e-Usługi w Gminie Bochnia

Gmina Bochnia pozyskała 1 224 796,82 zł na realizację projektu „e-Usługi w Gminie Bochnia” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość zadania wynosi 1 636 052,54 zł, a termin zakończenia jego realizacji przypada na kwiecień 2018r. 


O dofinansowanie starało się 39 podmiotów, ale wsparcie finansowe uzyskało 25 wniosków. Warto podkreślić, że bocheńska gmina otrzymała najwyższe dofinansowanie wśród samorządów z powiatu bocheńskiego, które brały udział w konkursie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną mieszkańcom oraz przedsiębiorcom Gminy Bochnia. Ważnym elementem e-administracji będzie portal interesanta, wprowadzający nową jakość obsługi. Za pomocą tej platformy mieszkańcy będą mogli prowadzić swoje sprawy urzędowe on-line.

Przewiduje się wdrożenie e-usług w zakresie obsługi zobowiązań z tytułu: podatków i opłat lokalnych, odpadów komunalnych, sprzedaży alkoholu, dzierżawy/użytkowania wieczystego, a także procedowania wniosku związanego z ubieganiem się o zezwolenie na wycinkę drzew, czy przekwalifikowania działki. Ponadto portal będzie umożliwiać podgląd stanu realizacji swojej sprawy czy też dokonanie płatności.

W ramach projektu w Urzędzie Gminy Bochni powstanie także punkt potwierdzenia Profilu Zaufanego, który jest alternatywą dla płatnego podpisu kwalifikowanego. Osoba, posiadająca Profil Zaufany może załatwiać sprawy w różnych urzędach (m.in. w ZUS-ie czy Urzędzie Skarbowym).

Działania te mają usprawnić proces obsługi mieszkańców i podmiotów gospodarczych w Urzędzie Gminy Bochnia

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code