Strona główna » Wydarzenia » Dowiedz się, jak segregować śmieci

Dowiedz się, jak segregować śmieci

Poniżej informujemy mieszkańców Bochni, jakie nowe zasady segregowania odpadów będą obowiązywały w mieście. Załączona ulotka trafi także do wszystkich mieszkańców miasta.

Wypełniając ustawowy obowiązek nałożony na gminy Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Rada Miasta Bochnia podjęła Uchwałę nr XXIII/241/12 z dnia 21 października 2012 r., według której od 1 lipca br. na terenie Miasta Bochnia selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmować będzie następujące frakcje:
– papier i tekturę,
– szkło bezbarwne i kolorowe,
– tworzywa sztuczne (typu pet i plastik przemysłowo-gospodarczy),
– metale,
– odpady zielone.

Odpady te należy zbierać w workach lub pojemnikach, zgodnie z zasadami segregacji zawartymi w niniejszej ulotce.

Poniższe frakcje:
– przeterminowane leki i chemikalia,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
będą odbierane według następujących zasad:

Przeterminowane leki można bezpłatnie zwrócić do aptek:
1.    Apteka „Remedium II” – Supermarket Cold LUX 2, ul. Krakowskie Przedmieście 19,
2.    Apteka Prywatna s.c. Kowal Zbigniew – Kukla Leszek, ul. Wojska Polskiego 5,
3.    Apteka Prywatna „Floris” U. Tomczyk, M. Jacak Sp. j. ul. Floris 12,
4.    Apteka „J&G Suwara” Sp. j., ul. Gołębia 1,
5.    Apteka „Centrum” Wójs W., Nizińska A. Sp. j., ul. Rynek 6.

Zużyte baterie zbierane są w placówkach oświatowych na terenie miasta oraz w budynku Urzędu Miasta (Punkt Obsługi Klienta).

Stary lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, telefony, żelazka itp.) można oddać w sklepie, w momencie zakupu nowego sprzętu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady wielkogabarytowe będą także odbierane bezpośrednio od mieszkańców, 2 razy w ciągu roku, według harmonogramu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych będzie można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wszystkie te odpady, których nie da się posegregować, należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi należy wpłacać do 15 każdego miesiąca w kasie tutejszego Urzędu lub bez dodatkowych opłat w BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I/O W KRAKOWIE I FILIA W BOCHNI UL. RYNEK 17 lub UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9 oraz przelewem na rachunek bankowy: 82 1240 1431 1111 0010 0293 1790

Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować na nr: 14 6149133 lub bezpośrednio w  Urzędzie Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2 – pokój 06.
(inf. prasowa)
nowe zasady segregowania odpadami

Zobacz także

Rusza przebudowa Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej. Inwestycja pochłonie blisko 7,5 mln zł

W przyszłym tygodniu ruszy przebudowa Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Dziś Jarosław Kycia dyrektor szpitala ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code