Strona główna » News » Coraz niebezpieczniej – wzrost przestępczości w 2013 r.

Coraz niebezpieczniej – wzrost przestępczości w 2013 r.

W ubiegłym roku w naszym powiecie bocheńska policja odnotowała wzrost zagrożenia przestępczością w stosunku do 2012 r. Zwiększyła się liczba przestępstw kryminalnych, gospodarczych i korupcyjnych. Mniej zanotowano natomiast wykroczeń narkotykowych i drogowych.

W ciągu ostatnich 2 lat zwiększyła się liczba przestępstw kryminalnych: w 2012 r. o 0,19%, a w roku 2013 o 2,21% (zarejestrowano ich aż o 22 więcej niż w roku poprzedzającym).

Przestępstwa kryminalne
2011 2012 2013
1062 1064 1088
Różnica w stosunku do poprzedniego roku 2 24
Różnica w stosunku do poprzedniego roku w % 0,19% 2,21%

W 2013 r. miało miejsce prawie 100% mniej wykroczeń narkotykowych niż w 2012 r. (o 99,33%), gdzie w 2012 r. zanotowano wzrost tego rodzaju wydarzeń o 23,17%.

 

Przestępstwa narkotykowe
2011 2012 2013
683 889 446
Różnica w stosunku do poprzedniego roku 206 -443
Różnica w stosunku do poprzedniego roku w % 23,17% -99,33%

W 2013 r. doszło również do większej ilości przestępstw o charakterze gospodarczym. Odnotowano wzrost o ponad 6%, choć jest to zdecydowanie mniej niż porównując lata 2011-2012, w których liczba tego typu zdarzeń zwiększyła się o 22,61%.

Przestępstwa gospodarcze
2011 2012 2013
308 398 427
Różnica w stosunku do poprzedniego roku 90 29
Różnica w stosunku do poprzedniego roku w % 22,61% 6,79%

Z analizy danych z roku 2012 ze statystykami z 2013 r., wynika również, że w ubiegłym roku miało miejsce więcej wykroczeń korupcyjnych. Zanotowano prawie 60% wzrost.

Przestępstwa korupcyjne
2011 2012 2013
4 100 246
Różnica w stosunku do poprzedniego roku 96 146
Różnica w stosunku do poprzedniego roku w % 96,00% 59,35%

W 2013 r. zmniejszyła się natomiast liczba przestępstw o charakterze drogowym. Ich liczba spadła o 22,46%.