Strona główna » News » Co zrobić z odpadami, które mogły mieć styczność z COVID-19?

Co zrobić z odpadami, które mogły mieć styczność z COVID-19?

Co mają zrobić z odpadami osoby przebywające na kwarantannie? Jakie są obowiązki gmin wobec takich mieszkańców? Gdzie bezpiecznie wyrzucić rękawiczki, gdy wychodzisz z supermarketu? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w wytycznych, opracowanych przez Ministerstwo Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego. – Warto się z nimi zapoznać, bo mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.


Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego podzielone zostały na kilka kategorii. Osoby zdrowe powinny wyrzucać środki zapobiegawcze (np. maseczki i rękawiczki używane w komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów itp.) do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby objęte kwarantanną powinny swoje środki zapobiegawcze zbierać do osobnych worków, które dopiero po zawiązaniu należy wyrzucić do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby przebywające w izolacji – czyli chore lub te, co do których istnieje podejrzenie choroby zakaźnej:
• powinny gromadzić swoje odpady w worku w miarę możliwości spryskanym preparatem wirusobójczym
• worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać
• po zapełnieniu worka, człowiek przebywający w izolacji zawiązuje go i wystawia z pomieszczenia, w którym przebywa
• zalecane jest odczekanie 72 godziny od zamknięcia worka
• osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) worek do drugiego, zawiązuje go i zabezpiecza przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka, następnie przenosi go (w rękawiczkach) do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieszcza w oznakowanym pojemniku
• przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem i przenoszeniem odpadów z miejsca izolacji, należy umyć i/lub zdezynfekować ręce;
• odpady, których nie można łączyć z innymi (np. zużyty sprzęt elektryczny, baterie, świetlówki) powinny być pozostawione w domu w osobnych workach na czas izolacji i przekazane do systemu gminnego, do specjalnie oznaczonych pojemników, po opuszczeniu miejsca izolacji.

Osoby mające bezpośredni kontakt z odpadami z izolacji powinny:

• stosować środki ochrony indywidualnej: gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież roboczą i ochronną,
• ściśle przestrzegać podwyższonych norm higieny, w tym regularnie dezynfekować używane urządzenia i kabiny samochodowe
• pracodawcy zobowiązani są do wyposażenia takich pracowników w dozowniki z płynem wirusobójczym do rąk.

Wytyczne dla gmin:

Gospodarze gmin powinni pozostawać w kontakcie z wojewodami, policją i ośrodkami pomocy społecznej, gdyż w tych instytucjach znajdują się informacje o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie. Dane te nie mogą być przekazywane innym podmiotom. Do obowiązków gmin należy:
• w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji
• zapewnienie ich odbioru nie rzadziej niż co 7 dni
• zorganizowanie odpowiedniego transportu takich worków bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją
• zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu

Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami „C”:

• Odpady „C”, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie
• jeżeli worek jest rozerwany lub niezamknięty, należy poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów
• odpady nie powinny mieć kontaktu z osobami sortującymi – w przypadku braku możliwości korzystania wyłącznie z linii całkowicie zautomatyzowanych, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania
• w przypadku niedoboru personelu do odbierania lub zagospodarowywania odpadów „C” zaleca się zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów segregowanych z frakcji szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,
• w miarę możliwości pracownicy powinni zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Zobacz także

Śmiertelny wypadek w miejscowości Ujazd w gminie Trzciana

Do śmiertelnego wypadku drogowego doszło dziś na drodze powiatowej w miejscowości Ujazd. Ranni  zostali niepełnosprawni pasażerowie busa. Na miejscu ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code