Strona główna » Więcej wiadomości » Burmistrz rozdzielił dotacje: 136 000 zł dla organizacji pozarządowych

Burmistrz rozdzielił dotacje: 136 000 zł dla organizacji pozarządowych

W oparciu o protokoły Komisji konkursowych, oceniających oferty złożone w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert burmistrz Bochni udzielił z budżetu miasta dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych w roku 2016 w dziedzinie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotacje otrzymali:
– Stowarzyszenie „Ochronka Dom-Serce-Ludzie” – „Na górze róże, na dole fiołki…” – 6 000
– Stowarzyszenie „Ochronka Dom-Serce-Ludzie” – organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców miasta na płycie bocheńskiego Rynku – 2 500
– Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni – organizacja wystawy „Wybitni Absolwenci Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni”  -1 000
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Kropla Dobroci” – 9. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” – 6 500
– Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni „Dla Muzyki”
„Na strunach” – VI Bocheńskie Spotkania Muzyczne – 4 500
Stowarzyszenie Górnicze „Sutoris” – koncerty Górniczej Orkiestry w Altanie na bocheńskich Plantach – 5 000
– Stowarzyszenie Górnicze „sutoris” – koncerty bocheńskiej Orkiestry Górniczej w Keżmaroku 1 500
– Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Sesja Papieska – „Deo et Patriae – Spojrzenie w przyszłość w nauczaniu Jana Pawła II i ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego” – 1 200
– Stowarzyszenie „Bochnia i Sól” – II Festiwal Podróżniczy „Na Świat – Podróże z Pasją” – 5 600
– Stowarzyszenie Kulturalne „Bocheński Chór Kameralny” – koncert muzyki klasycznej – Msza G-Dur Franza Schuberta – 3 500
– Stowarzyszenie „Przyjaciele Piątki” – Odkrywanie Małopolski – Skarby kultury UNESCO – 1 500
– Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Bpa w Bochni – „W Bochni jak w domu. Światowe Dni Młodzieży w Bochni – co warto wiedzieć?” – 6 500
– Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni – Nieznajomy nie znaczy nieznany – poznaj swojego ŚDM-owego Gościa – 6 500
– Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” – warsztaty taneczno-muzyczne, zwieńczone organizacją spektaklu taneczno-teatralnego z udziałem dzieci (w tym osób niepełnosprawnych) – 3 000
– Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 1 w Bochni – obchody Święta Wojska Polskiego – 1 200
– Stowarzyszenie „Bocheńska Dwójka” – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 2 000
Stowarzyszenie Kulturalne „Chór Złota Jesień” – koncerty kolęd, pastorałek oraz piosenek biesiadnych – 1 500
– Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni – Święto Bocheńskich Organizacji Pozarządowych – „Rodzinna Niedziela z NGO 2016” – 5 000
– Fundacja Na Warsztacie- Bocheńska Gra Miejska  -1 500

W dziedzinie kultury fizycznej:
– Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu – BSF – III Charytatywna Gala Futsalu o Puchar Miasta Bochni –  4 000
– Sportowy Klub Taneczny Regis – XX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Pierścień Św. Kingi – Grand Prix Polski – 5 000
– Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia  – XXIII Memoriał Majora Bacy – 7 000
– Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia – XIX Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni – 4 500
– Liga Obrony Kraju – Otwarte Zawody Strzeleckie Żołnierzy Rezerwy  -1 500
– Liga Obrony Kraju  – 12-godzinny Podziemny Bieg Sztafetowy w Kopalni Soli Bochnia – 11 000
– Automobilklub Śląski – 4. Rajd Ziemi Bocheńskiej im. Janusza Kuliga – 4 000
– Stowarzyszenie „Ochronka Dom-Serce-Ludzie” – XII Młodzieżowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Centrum 2016 – 1 600
– Stowarzyszenie „Ochronka Dom-Serce-Ludzie” – XIV Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Centrum 2016 – 1 200
– Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, Koło PZW nr 9 Bochnia – Imprezy sportowo-rekreacyjne o zasięgu regionalnym – 1 300
– Stowarzyszenie Przyjaciele Piątki – Historia i przyroda – odkrywamy Sudety Środkowe – 3 100
– Chorągiew Krakowska ZHP Hufiec Bochnia – Manewry Sportowo – Obronne dla harcerzy oraz młodzieży niezrzeszonej w ZHP – 1 000
– Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” – II Bieg Charytatywny o Pierścień Świętej Kingi – 3 800
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Promień” – Gimnazjada strzelecka i szkolenie młodzieży – 2 000
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Promień” – Bocheńska Młodzieżowa Liga Strzelecka – 2 000

W zakresie ochrony i promocji  zdrowia:
– Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” im. Bł. E. Bojanowskiego – działania na rzecz chorych i ich rodzin w zakresie opieki paliatywnej na terenie Gminy Miasta Bochnia – 4 000
– Stowarzyszenie „Nowa Szansa” – konferencja z okazji X-lecia działalności Stowarzyszenia „Nowa Szansa” – 1 000
– Małopolski Oddział Okręgowy PCK – Zdrowy styl życia – 1 000
– Polski Związek Niewidomych Koło Bochnia – Świat dotyku i dźwięku – aktywizacja ruchem, dźwiękiem i dotykiem – 1 000

W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym:
– Stowarzyszenie Kulturalne Klubu Seniora „Sami lecz nie samotni” – cykl spotkań okolicznościowych bocheńskich Seniorów od marca do grudnia 2016 r. – 2 000
– Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych – spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym – 3 000
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Bochni – V zawody sportowo-rekreacyjne seniorów PZERiI w Bochni oraz spotkanie integracyjne z okazji międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych – 1 000
– Polski Związek Niewidomych Koło Bochnia – warsztaty arteterapii – integracja poprzez kulturę, sztukę osób niewidomych i słabowidzących – 1 000
– Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Bochni – Akademia Kolpinga Trzeciego Wieku – 3 000

Łącznie rozdzielono 136 000 zł, dofinansowanie otrzymały 43 z 53 ofert, które wpłynęły w ramach ogłoszonych naborów.

Zobacz także

Historia rocka według red. Skarżyńskiego

Pierwszy w 2023 roku wykład redaktora Jerzego Skarżyńskiego odbędzie się 27 stycznia, zwyczajowo o godz. 18 w sali kameralnej ...

1 komentarz

  1. nie „burniszcz-nic nie mogę” tylko za niego pracownicy,bo jego to by przerosło i nie dał by rady temu sprostać:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code