Strona główna » News » Budżet Bochni zwiększony o 1,5 mln zł

Budżet Bochni zwiększony o 1,5 mln zł

W dniu 21 lipca br. odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta, na której radni podjęli uchwałę  zmieniającą budżet Gminy Miasta Bochnia na 2014 rok. Budżet Gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1,5 mln zł, która zostanie przeznaczona między innymi na realizację inwestycji drogowych, kanalizację opadową oraz na renowację budynku Muzeum im. St. Fischera w Bochni. Kwota 1,5 mln złotych pochodziła z zysku miejskiej spółki jaki wypracowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni.

Kwota 1,5 mln zł została przeznaczona między innymi na realizację takich zadań w dziale:
Drogi publiczne i łączność ( 510 tys. zł):
– ul. Murowianka – droga + chodnik 60 tys. zł
– łącznik ul. Wyspiańskiego – ul. Krakowskie Przedmieście 100 tys. zł
– ul. Kurów, ul. Bujaka (odwodnienie) 45 tys. zł
– ul. Majora Bacy (za targowiskiem) 40 tys. zł
– ul. Kiernika (plac + odwodnienie) 40 tys. zł
– ul. Gródek Wójtowski (nawierzchnia) – 25 tys. zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( 530 tys. zł):
– kanalizacja opadowa ul. Gołębia – 105 tys. zł
– kanalizacja opadowa ul. Oracka etap III 200 tys. zł
– kanalizacja opadowa ul. Gazowa 45 tys.  zł
– kanalizacja opadowa, droga osiedlowa ul. Kolejowa boczna 180 tys. zł

Zdaniem radnego Bogdana Kosturkiewicza, wyżej wymienione zadania nie były z radnymi wcześniej omówione na komisjach problemowych.
„Po co w dzisiejszym porządku obrad jest ta uchwała zmieniająca budżet gminy na 2014 rok. Pojawia się w niej szereg punktów, które powinny zostać wyjaśnione na komisjach problemowych i tym tematem dziś nie powinniśmy się zajmować. Nie sądzę abyśmy wyjaśnili podczas obrad tej sesji szereg bardzo mocnych wątpliwości związanych z tą uchwałą. – mówił radny Bogdan Kosturkiewicz.

Pierwsze wątpliwości z realizacją niektórych zadań dość szybko pojawiły się na sesji.

W większości tych pieniędzy, które zostaną przepisane do budżetu to zadania, które są związane z kanalizacją opadową. Każdy, kto się interesuje perspektywą 2014 – 2020 wie, że w tej perspektywie będą na to pieniądze dotacyjne. Przygotowanie programowe w tej materii rodzi skutki otrzymania środków dotacyjnych nawet do 80 %. Wykonanie dzisiaj tych zadań przekreśla automatycznie to, co nam się należy. – podkreślał radny Wojciech Cholewa.

Ze zdaniem radnego Wojciecha Cholewy nie zgodził się burmistrz Stefan Kolawiński, który uważa że nie można czekać i zwlekać z różnymi inwestycjami tylko dlatego, że będą możliwe do pozyskania środki, bowiem bezpieczeństwo ludzi i mienia wymaga szybkiej interwencji.

Skarbnik Krystyna Zioło poinformowała, że w tych wydatkach zaplanowane są takie inwestycje, które musza być wykonane jak najszybciej i dotyczy to np. ul. Gołębiej i Orackiej. Na skrzyżowaniu ul. Czackiego i Orackiej kanalizacja opadowa jest tak podmyta, że samochód osobowy przy nienależytej ostrożności może tam wpaść. Z kolei istniała też pilna potrzeba na zabezpieczenie środków na dokończenie renowacji budynku Muzeum im. St. Fischera w Bochni.

Zdaniem radnego Bogdana Kosturkiewicza, inwestycje związane z kanalizacją opadową powinny być wcześniej omówione z radnymi.

3,5 roku nic niebyło robione i nagle robimy sesje nadzwyczajną żeby pokazać, że próbujemy coś robić. Pytanie o pozwolenie wodno prawne, czy jest przygotowana dokumentacja. (…) Później mieszkańcy przychodzą do nas i się pytają, panie radny niech Pan przyjdzie i zobaczy, co jest robione. Gdy przychodzimy to ręce się nam załamują. Do takich rzeczy trzeba podchodzić spokojnie w sposób wyważony a nie na łapu-capu „ – mówił radny Bogdan Kosturkiewicz.

Ostatecznie większość radnych przegłosowała w liczbie 15 radnych uchwałę zmieniającą budżetu gminy miasta Bochnia na 2014 rok.

 

Zobacz także

Nie bądź zombi! Twój przeciwnik cheatuje!

Narkotyki to bardzo ryzykowna gra, w której jedyną pewną jest to, że nie można wygrać. Przeciwnik, w tym przypadku środek odurzający, ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code