Strona główna » News » Bochnia: Nabór deklaracji uczestnictwa w programie „Pierwszy dzwonek”

Bochnia: Nabór deklaracji uczestnictwa w programie „Pierwszy dzwonek”

Mieszkańcy Bochni mogą już składać deklaracje uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”, mającym na celu udzielenie wsparcia finansowego w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych, posiadających 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Przez ucznia rozumie się dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej (począwszy od klasy pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły określonej w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty lub szkoły/ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Wsparcie może być wykorzystane wyłącznie na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczniowie pełnoletni składają deklaracje samodzielnie.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. kwoty 684 zł netto. Wysokość dofinansowania jest stała i wynosi 150 zł na ucznia.

Deklaracje uczestnictwa oraz Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek” dostępne są
w MOPS w Bochni, na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Bochnia lub do pobrania ze strony internetowej www.bochnia.pl

Wypełnione deklaracje należy składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni ul. Kolejowa 14, w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00, pok. nr 4 lub 6.

Ostateczny termin składania deklaracji upływa 15 maja 2015r. o godz. 15.00.

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code