Strona główna » Więcej wiadomości » Bocheński magistrat dopłaci do podręczników dla dzieci z rodzin 4+

Bocheński magistrat dopłaci do podręczników dla dzieci z rodzin 4+

Urząd Miasta Bochnia ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”, polegającym na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych, tj. otrzymania jednorazowej dotacji na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Przez rodzinę 4+ należy rozumieć rodzinę zamieszkałą w mieście Bochnia, złożoną z rodziców lub opiekunów prawnych (rodzica/opiekuna) oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Przez dziecko rozumie się dziecko w wieku do 18. roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dziecko do 24. roku życia, uczące się lub studiujące.

Jednorazowe wsparcie w minimalnej kwocie 150 zł udzielane jest tylko dla dzieci uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie znajdują się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, gdzie można je również złożyć po wypełnieniu
w terminie do 22 lipca 2014 r. Pełnoletni uczniowie wypełniają deklarację samodzielnie.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu: 14 614 91 82.

Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków na cel określony powyżej lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców na ten cel w okresie od 10 lipca do 31 października 2014 r.

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych województwa małopolskiego.

Pobierz:
deklarację i oświadczenie uczestnictwa w projekcie;
regulamin projektu.

[komunikat]

Zobacz także

Wspomóż charytatywną zbiórkę urodzinową dla Ali i Hani

“Gorąco zapraszam do wzięcia udziału w urodzinowej akcji dla Ali i Hani” – mówi Beata Drużkowska ze Stowarzyszenia Przyjaciół ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code