Strona główna » Więcej wiadomości » Blok na Łychowie. Co na to prokuratura?

Blok na Łychowie. Co na to prokuratura?

Wydawać by się mogło, że sprawa ucichła, bo kolejne instancje umywają ręce. W starostwie powiatowym odbyło się spotkanie, choć akurat starosta, winy za zamieszanie nie ponosi. A skarżący decyzję mieszkańcy Łychowa dostali pismo z prokuratury.

Mieszkańcy Łychowa rzeczywiście spotkali się w starostwie z inwestorem, a w spotkaniu uczestniczył starosta. Ale starosta wydał tylko pozwolenie na budowę na podstawie otrzymanej z Urzędu Miasta decyzji o Warunkach Zabudowy, zwanej WuZet. W czasie spotkania oczywiście niczego nie ustalono, bo póki co pozwolenie jest prawomocne, a blok powstaje w szybkim tempie. Piszemy póki co, bo oto dotarliśmy do pisma prokuratury, która sprawą się zajęła i dostrzegła w całym postępowaniu nieprawidłowości. Obecnie w toku  jest postępowanie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Bochnia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto prokurator postanowił zgodzić się z zarzutami mieszkańców i powołał się na art. 156 § 1 pkt 2 kpa., który brzmi (decyzja) „ wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa”

Co więcej samo przyznanie racji niesie za sobą konkretne działania, czyli wystąpienie o wstrzymanie wykonania decyzji, a: „Organ administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1”

Wydawać by się mogło, że nie ma podstaw do podważenia decyzji WZ i pozwolenia na budowę, jednak prokuratura potwierdza, że uwagi i wątpliwości mieszkańców Łychowa są zasadne. Sprawa jest w toku, a my będziemy śledzić jej koleje.
(BR)

Zobacz także

Piękne pożegnanie Lata w Rzezawie z pomocą dla innych

Podczas Pożegnania Lata w Rzezawie, które odbyło się 28 sierpnia na rynku w Rzezawie oraz 5 września na boisku sportowym, ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code