Strona główna » Wydarzenia » Absolutorium za 2015 rok dla wójta gminy Rzezawa Mariusza Paleja

Absolutorium za 2015 rok dla wójta gminy Rzezawa Mariusza Paleja

30 maja 2016 r. podczas XVII Sesji Rady Gminy Rzezawa radni udzielili absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. Wójtowi Gminy Panu Mariuszowi Palejowi. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzona była m.in. przedstawieniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz pozytywnej opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

W czasie sesji absolutoryjnej, Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podkreślił, iż miniony rok oprócz realizacji zadań obligatoryjnych był czasem przygotowania się Gminy na pozyskanie w latach następnych zewnętrznych środków budżetowych. Nowe zadania przygotowano dzięki zaangażowaniu radnych, sołtysów i pracowników urzędu gminy uczestniczących w wykonaniu budżetu za miniony rok. Rok 2015 był to czas wzmożonej pracy całego samorządu na rzecz społeczności lokalnej. Wszystkie zadania były realizowane terminowo, gmina nie miała na koniec roku żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie wydatki ponoszono celowo i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy danych nakładach. Ostatecznie budżet Gminy Rzezawa po stronie dochodów zamkną się kwotą 34.113.313,56 zł zaś po stronie wydatków 33.231.774,36 zł.

Podczas swojego wystąpienia Wójt Gminy Rzezawa podziękował wszystkim, którzy wspierali realizację budżetu za rok 2015. Przede wszystkim podziękował Radzie Gminy Rzezawa oraz Sołtysom za współpracę w tym zakresie. Docenił pracę wszystkich pracowników urzędu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Przy tej okazji, w związku z przypadającym w dniu 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego i Dnia Pracownika Samorządowego, Wójt Gminy złożył wszystkim pracownikom samorządowym a w szczególności pracownikom urzędu Gminy Rzezawa, jednostkom organizacyjnym serdeczne podziękowania za pracę na rzecz Naszej Gminy i propagowanie idei samorządności, obywatelskich postaw oraz życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code