Strona główna » News » 9 najlepszych uczniów z powiatu bocheńskiego otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów – foto

9 najlepszych uczniów z powiatu bocheńskiego otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów – foto

Dziewięciu uczniów ze szkół powiatu bocheńskiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce. Stypendyści w obecności dyrektorów szkół odebrali stypendia z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty. Gratulacje złożył im również Starosta Bocheński.


Alicja Kawala
z I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, Joanna Szydłowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni , Monika Palka i Renata Zięba z Zespołu Szkół w Łapanowie, Daria Mardosz z Zespołu Szkół w Dąbrowicy, Elżbieta Oleksy z Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni, Piotr Snopek i Jakub Zajma z Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni oraz Michał Paprota z Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni to uczniowie, którzy znaleźli się wśród grona najlepszych uczniów z Małopolski.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej odebrała również Pani Alicja Dąbrowska była Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz wykazującym szczególne wyniki, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskującym w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki, co najmniej dobre.

Starosta gratulując młodym ludziom, życzył dalszych sukcesów oraz  powiedział,  iż są Primus Inter Pare – najlepszymi z najlepszych  i otrzymali wielki talent oraz zdolności, które muszą pielęgnować.  Starosta pogratulował również  dyrektorom.


Poniżej prezentujemy sylwetki stypendystów:

Alicja Kawala z I Liceum Ogólnokształcącego uzyskała średnią ocen 5,5. Otrzymała na zakończenie roku szkolnego wzorową ocenę z zachowania oraz oceny celujące z przedmiotów : język angielski, fizyka , historia i społeczeństwo. Wykazuje szczególne uzdolnienia w dziedzinie nauk ścisłych ( IV miejsce drużynowo w Ogólnopolskim Turnieju Młodych Fizyków ).W V edycji konkursu „Chiny; od Konfucjusza do Jacie Chana ” zajęła II miejsce i możliwość wyjazdu na tygodniowy obóz językowy do Pekinu. Zakwalifikowała się do II etapu Olimpiady z Języka Angielskiego. Ala angażuje się również w różne przedsięwzięcia organizowane przez szkołę. Jest osobą sympatyczną, koleżeńską, lubianą przez koleżanki i kolegów.

Na początku roku Alicja złożyła dokumenty do University of Cambridge i została zaproszona na rozmowę wstępną.

Joanna Szydłowska jest uczennicą  II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni. To osoba niezwykle utalentowana, pracowita i sumienna. Uzyskała średnią ocen 5,44. Jej wiedza i umiejętności z wielu przedmiotów wykraczają poza podstawy programowe. Brała udział w konkursach: językowym i religijnym osiągając wysokie wyniki.  Realizuje się na wielu płaszczyznach szkolnych,  pracując w samorządzie uczniowskim, w redakcji szkolnej strony internetowej i współpracując z lokalnymi mediami.

Swoje plany również wiąże z University of Cambridge.

Monika Palka jest uczennicą klasy II Technikum Handlowego w Zespole Szkół w Łapanowie. Uzyskała średnią ocen 4,9 oraz wzorowe zachowanie. Monika chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły.

Reprezentuje szkołę w środowisku, dbając o kształtowanie jej pozytywnego wizerunku przez udział w szkolnych akademiach, aktywny udział w promocji szkoły, reprezentowanie szkoły w Targach Edukacyjnych, udział w wielu akcjach akcjach i konkursach szkolnych i powiatowych. Jest uczennicą o bardzo wysokim poziomie kultury osobistej, skromną, ambitną i koleżeńską. Wykazuje szczególne uzdolnienia matematyczne. Chętnie organizuje pomoc koleżeńską dla koleżanek i kolegów z klasy.

Renata Zięba jest uczennicą II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Łapnowie. Otrzymała średnią ocen 5,31 oraz zachowanie wzorowe. Ponadto dbała o promocję szkoły w środowisku i kształtowała jej pozytywny wizerunek poprzez udział w szkolnych akademiach, aktywny udział  w promocji szkoły w środowisku lokalnym, reprezentowanie szkoły w giełdzie zawodoznawczej, współorganizację  i aktywny udział podczas promocji w Dniu Otwartym Szkoły, udział w licznych akcjach  i konkursach, Angażuje się również w pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz Klasowym.

Daria Mardosz jest uczennicą klasy IV w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół im. Jana Włodka w Dąbrowicy.

Daria osiąga wysokie wyniki w nauce, jej pasją jest gastronomia,  reprezentuje szkolę w wielu konkursach.  Zachowuje się wzorowo i chętnie pomaga koleżankom i kolegom. Cechuje ją wysoka kultura osobista, jest miła, sympatyczna, zawsze gotowa do pracy na rzecz szkoły i klasy. Swoim pogodnym charakterem zaraża innych. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.

Elżbieta Oleksy jest uczennicą klasy IV technikum w zawodzie Technik Ekonomista w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera  w Bochni.  Ela interesuje się szczególnie geografią oraz przedmiotami ekonomicznymi, jest także uzdolniona humanistycznie i artystycznie. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły oraz podejmuje działania na rzecz jej promocji. Swoją filozofię życia związała z patronem szkoły,  którego wartości  i myśl wykorzystuje nie tylko na co dzień, ale także uczestnicząc w konkursach „tischnerowskich”.

W roku 2015 uczennica „Ekonomika” nie po raz pierwszy znalazła się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” i wydawnictwo „Znak”. Ela najbardziej ceni sobie przyjaźń, najlepiej czuje się w górach, a w wolnych chwilach najchętniej sięga po dobrą książkę.

Piotr Snopek uczeń klasy IV Publicznego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni w zawodzie technik informatyk. Jest uczniem zdolnym i ambitnym. Uzyskał średnią ocen 5,21 oraz wzorową ocenę z zachowania. Posiada solidną wiedzę z zakresu informatyki, wybiegającą poza program szkoły średniej. Piotrek ma wysokie umiejętności oraz głębokie zainteresowania przedmiotami informatycznymi. Otrzymał oceny celujące z przedmiotów: informatyka, administracja bazami danych, projektowanie i montaż sieci lokalnej, witryny i aplikacje internetowe. Wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotami ścisłymi, ale z przedmiotów humanistycznych również osiąga bardzo dobre rezultaty. Uzyskał tytuł finalisty w organizowanym przez AGH w Krakowie XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie informatycznej uzyskując Indeks AGH na dowolny kierunek studiów. Jest uczniem bardzo solidnym, skromnym, kulturalnym jak również pracowitym oraz zaangażowanym w życie klasy i szkoły.

Jakub Zajma uczeń klasy II Publicznego Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno- fizyczno- informatycznym w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni. Jakub jest uczniem wyróżniającym się w nauce, uzyskał średnią ocen 5,0 oraz wzorowe zachowanie. Posiada duże uzdolnienia matematyczne, które poparte systematyczną pracą przynoszą doskonałe rezultaty. Kuba zajął I miejsce w województwie małopolskim i 42 w kraju w konkursie „MAT” 2015. Uzyskał wyróżnienie w Polsko- Ukraińskim Konkursie Fizycznym „LWIĄTKO 2015” . Zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY”.  Zajął III miejsce w XII Konkursie o tytuł najlepszego matematyka Powiatu Bocheńskiego.  Kuba szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły i dba o kulturę życia codziennego. Jest koleżeński, otwarty na niesienie pomocy innym, zawsze punktualny,  zdyscyplinowany i pracowity.

Paprota Michał uczeń klasy III Publicznego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni w zawodzie technik budownictwa .  Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Uzyskał najwyższą średnią ocen w klasach technikum wynoszącą 5,33. Michał szczególne uzdolnienia i zainteresowania wykazuje w przedmiotach ścisłych i przedmiotach zawodowych budowlanych. Brał udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, pomaga kolegom w nauce.  Wiele uroczystości szkolnych uświetnia grą na trąbce, którą to umiejętność doskonali w szkole muzycznej. Muzyka odgrywa  ważną rolę w jego życiu – jest członkiem orkiestry dętej przy OSP w Lipnicy Dolnej oraz Iwkowskiej Orkiestry Dętej. Wraz z orkiestrami wyjeżdża na koncerty w całej Polsce.

Ponadto Michał angażuje się w działalność  charytatywną, pracuje jako wolontariusz na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni. Rokrocznie współpracuje przy przygotowaniu prezentacji szkoły do Festiwalu Zawodów w Małopolsce.

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code