Strona główna » Więcej wiadomości » 141 621,00 zł dofinansowania dla gminy Rzezawa

141 621,00 zł dofinansowania dla gminy Rzezawa

Gmina Rzezawa w 2017 roku złożyła 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie otrzymując dofinansowanie do projektów w wysokości 141 621,00 zł ( 63,63% kosztów kwalifikowanych ). Wartość całkowita zadań wynosi około 224 000,00 zł. Termin realizacji projektu przypada na bieżący rok.

W ramach dofinansowania będą zrealizowane następujące zadania:

  1. Budowa obiektów małej architektury w ramach utworzenia placu zabaw w miejscowości Jodłówka
  2. Budowa zielonej siłowni w miejscowości Okulice
  3. Budowa obiektów małej architektury w ramach utworzenia zielonej siłowni w miejscowości Ostrów Królewski i Bratucice
  4. Prace konserwatorskie związane z renowacją centralnej figury kamiennej kapliczki z rzeźbą Matki Bożej Różańcowej w otoczeniu 4 rzeźb świętych w Jodłówce

Celem zadań jest poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokojeniu potrzeb kulturowych i społecznych oraz zachowanie dorobku historycznego, kulturalnego oraz sakralnego obszaru LGD.

Zobacz także

W Jodłówce powstanie rondo

Starosta Bocheński Adam Korta oraz Starosta Brzeski Andrzej Potępa podpisali porozumienie w sprawie współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code