Strona główna » Z regionu » Żegocina: Konkurs na dyrektora szkoły muzycznej

Żegocina: Konkurs na dyrektora szkoły muzycznej

Wójt gminy Żegocina, Jerzy Błoniarz, ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Żegocinie. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi konkursu.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkól i rodzajach publicznych placówek. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832) – podaje Urząd Gminy Żegocina.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem “KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŻEGOCINIE” w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od 11 sierpnia) na adres: URZĄD GMINY W ŻEGOCINIE, 32-731 ŻEGOCINA 316.

Bieżących informacji udziela Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Żegocinie –  tel.: 14 613 57 81.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie – informuje Urząd Gminy Żegocina.

Zobacz także

Radiowozy konwojowały do szpitala w Tarnowie samochód z rocznym chłopcem

W ostatnią sobotę, funkcjonariusze brzeskiej a następnie tarnowskiej drogówki pilotowali do szpitala samochód wiozący roczne dziecko, które pilnie ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code