Strona główna » Wydarzenia » Trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

Trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

W Bochni nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 jest prowadzony zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. poz.7), która weszła w życie 18 stycznia br.  Zgodnie z art. 8 tego aktu prawnego placówki oświatowe zapisują dzieci do klas pierwszych urodzone w 2007 r. oraz w pierwszym półroczu 2008 r.

W Solnym Grodzie od 1 września 2014 r. obowiązkiem podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej jest objętych 313 dzieci urodzonych w 2007 r. oraz 171 dzieci urodzonych w okresie od  1 stycznia do 30 czerwca w 2008 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w tym obwodzie, przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców (art. 20a, ust. 5 oraz art. 20e, ust. 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności, natomiast uczniowie spoza obwodu są przyjmowani w oparciu o kryteria określone przez szkołę i w miarę posiadania wolnych miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (art. 20a ust. 1 i ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

W celu zapisania swojej pociechy, rodzic powinien zgłosić się do sekretariatu szkoły podstawowej i wypełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Bochni funkcjonują oddziały integracyjne.  Dziecko do klasy integracyjnej jest przyjmowane niezależnie od obwodu, na podstawie złożonego przez rodziców wniosku wraz z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (określone w załączniku do uchwały nr XVII/184/12 Rady Miasta Bochnia z 29 marca 2012 r.):

1. Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni, ul. Biała 2, granice obwodu obejmują ulice:
Andrzeja Benesza, Bernardyńska, Biała, Birków, Bracka, Dominikańska, Franciszka Kaima, Karolina, Kącik, pl. św. Kingi, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Kowalska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Krzeczowska, Antoniego Langera, św. Leonarda, Adama Mickiewicza, Niecała, pl. gen. Leopolda Okulickiego, Pod Lipką, Różana, Rynek, Rzeźnicka, Henryka Sienkiewicza, Smyków, Solna, Storynka, Studencka, Sutoris, Szewska, Wąska, Wojska Polskiego, Wolnica, Wygoda.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni, ul. Oracka 6,  granice obwodu obejmują ulice:
mjr. Bacy, Marii Bielawskiej, Brzozowa, Campi, Chodenicka, Tadeusza Czackiego, pl. ks. Antoniego Czaplińskiego, ks. Walentego Gadowskiego, Gazowa, Garncarska, Julii
i Wojciecha Goczałkowskich, Gołębia,  Górników, Graniczna, Romana Grodeckiego, Hutnicza,  Edwarda Karasia, Karosek, skwer Waleriana Kasprzyka,  Konstytucji 3 Maja,  Kręta,  Krótka,  Krzyżanowicka, Lipie, Łany, Na Buczków,  Na Kąty, Ofiar Katynia, Oracka, Partyzantów, Ludwika Piotrowicza, Polna, ks. Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Popka, Proszowska, Jana Ptaśnika, Regis, Tadeusza Rejtana, Józefa  Romana, Składowa, Solidarności, Solna Góra, Ludwika Stasiaka, ks. Stanisława  Staszica, 20-Stycznia,  ks. Józefa Tischnera, Trinitatis, Mikołaja Volkmara, Wąwóz, Więźniów Oświęcimia, Wodociągowa, Zaułek Św. Mikołaja, Za  Szybem,  Stefana Żeromskiego.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary w Bochni, ul. Konfederatów Barskich 27 granice obwodu obejmują ulice: 
pl.Bolesława Wstydliwego, Brzeska, Brzeźnicka, Dębcza, prof. Stanisława Fischera, Floris, Karola Frycza, Piotra  Galasa, Gazaris, pl. Gazaris, Stanisława Gąsiorka, Gródek Wójtowski, Waleriana Hillenbranda, św.Jana, Władysława  Kiernika, Konfederatów Barskich, Zygmunta Krasińskiego, Krzęczków,  Krzyżaki,  Łopianka, Łychów, Heleny  Modrzejewskiej, Murowianka, Myśliwska, Nad Babicą, Ogrodowa, płk. Stefana Osiki, Wawrzyńca Pisza, Podedworze, Przysieki, pl. gen. Kazimierza Pułaskiego, Sądecka, Trudna, św. Urbana, Warzelnicza, Węgierska, ks. Stanisława Wójtowicza.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 71, granice obwodu obejmują ulice:    
Jana Kantego Andrusikiewicza, Kazimierza Brodzińskiego, prof. Franciszka Bujaka, Gejzy Bukowskiego, Czerwieniec, Michała Czyżewicza,  gen. Henryka Dąbrowskiego, Edwarda Dembowskiego, Dębnik, Dołuszycka, Gipsowa, Juliana Goslara, Górska,  Władysława Grabskiego, Franciszka Hoszarda, Kazimierza Wielkiego, Wacława Korty, Krakowska, Krakowskie Przedmieście, Kolanowska, ks. Władysława Kuca, Kurów, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leśna, Ferdynanda Maissa, św. Marka, Jana Matejki, Romana Niwickiego, Stanisława Pachuty, Pagórek,  Parkowa, św. Pawła Apostoła, Włodzimierza Podgórca, Macieja Rataja, Lucjana Rydla, Marcina Samlickiego, Serafińskich, Bogusława Serwina, Władysława Skoczylasa, Jana Sondla, Spiska, Strzelecka, Świętokrzyska, pl. Turka, Uzbornia, Widok, Wiśnicka, Wincentego Witosa, Zdzisława Włodka,  Józefa  Wybickiego, Zalesie Dolne, Michała Żułkiewicza.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12, granice obwodu obejmują ulice: 
Armii Krajowej, gen. Waleriana Czumy, gen. Tadeusza Jakubowskiego, rtm. Witolda Pileckiego, Legionów Polskich, Zaułek Franciszka Mollo, Nowy Świat, płk. Józefa  Serugi, gen. Mariana Turkowskiego, Edwarda Windakiewicza, Stanisława Wyspiańskiego.

Wnioski o przyjęcie do szkoły/zgłoszenia można składać w szkołach podstawowych w okresie od 3 marca (poniedziałek) do 31 marca br.

Zobacz także

DKF: „Pianoforte”

DKF „Maciste” zaprasza 22 lutego na „Pianoforte” – nowy dokument Kuby Piątka, który był hitem festiwalu Sundance ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code