Strona główna » Z regionu » Spadek przestępczości w pierwszej połowie 2014 r.

Spadek przestępczości w pierwszej połowie 2014 r.

Działania podejmowane przez małopolskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa przyniosły kolejny spadek przestępczości w regionie oraz pozwoliły na sukcesywne rozliczanie karne sprawców przestępstw i wykroczeń – podsumowanie półrocza.

Systematyczna praca małopolskich policjantów przynosi coraz lepsze efekty – praca wykrywcza pozwala na rozliczanie karne sprawców przestępstw, działania prewencyjne wpływają pozytywnie na obniżenie ilości przestępstw. Stan bezpieczeństwa poprawia się. W okresie półrocznym odnotowaliśmy o 1594 przestępstw mniej aniżeli w roku ubiegłym.

Zwiększa się także poczucie bezpieczeństwa – co odzwierciedlają m.in. niezależne wyniki badań CBOS-u, które wskazują, że dziewięciu na dziesięciu ankietowanych czuje się bezpiecznie w swojej okolicy.

W dalszym ciągu priorytetowo policjanci traktowali bezpieczeństwo w miejscach publicznych, zwalczając przestępczość pseudokibiców – wielokrotnie uderzali w przestępcze struktury powiązane ze środowiskami pseudokibiców, zapobiegali bójkom i „ustawkom”, rekwirowali niebezpieczne narzędzia i rozliczali karnie wandali malujących graffiti.

Małopolscy policjanci zabezpieczali 60 meczów piłki nożnej, w tym 12 o podwyższonym ryzyku – do zadań tych zaangażowanych zostało (na zasadzie wielokrotności) prawie 10 tysięcy funkcjonariuszy. Podejmując zdecydowane działania wobec osób zakłócających porządek, policjanci nałożyli 1295 mandatów karnych na łączną kwotę 157 745 złotych.

Obok bezpieczeństwa publicznego ważną kwestią było także zwalczanie przestępczości dotkliwej dla poszczególnych osób – włamań, kradzieży, oszustw etc. Wielokrotnie małopolscy policjanci rozbijali złodziejskie grupy przestępcze, likwidowali „dziuple” i siatki paserów. Konsekwentne rozpracowywanie środowisk przestępczych przez małopolskich policjantów doprowadziło do rozliczenia karnego 14 583 osób powiązanych z przestępczym procederem oraz 746 nieletnich popełniających czyny karalne.

Na poczet przyszłych kar i roszczeń policjanci zabezpieczyli mienie wartości prawie 14,5 miliona złotych.

Siedmiomiesięczna praca policjantów małopolskiego garnizonu przyczyniła się do zmniejszenia ilości przestępstw kryminalnych w naszym województwie (spadek o 1594 w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku). Najbardziej cieszy spadek przestępczości w takich kategoriach jak: kradzież z włamaniem (aż o 1065 przestępstw mniej), kradzież (o ponad 1800 mniej) czy zniszczenie cudzej rzeczy, w tym graffiti (o 444 mniej).

Praca policjantów „drogówki” i prewencji przełożyła się także na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – duża ilość patroli na drogach i stanowcze działania wobec osób stwarzających zagrożenie na drodze przyniosły spadek ilości zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierujących. Od początku roku do końca lipca br. policjanci „drogówki” ujawnili w Małopolsce 7070 nietrzeźwych kierujących, którzy natychmiast zostali wyeliminowani z ruchu drogowego, ponadto od początku maja br. policjanci zatrzymali prawo jazdy 476 osobom, które brawurą lub nieodpowiedzialną jazdą stworzyły zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Starania małopolskich policjantów dotyczyły ponadto zwiększania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Aby poznać opinie mieszkańców Małopolski dotyczące bezpieczeństwa w ich bezpośrednim otoczeniu, policjanci m.in. organizowali debaty społeczne – odbyły się 42 takie debaty. Zebrane wnioski posłużyły w planowaniu działań prewencyjnych – tak było na przykład w Nowej Hucie (policjanci Komisariatu 7 Policji, realizując spostrzeżenia mieszkańców, zorganizowali wakacyjne kontrole punktów sprzedaży alkoholu; przeprowadzili 113 takich kontroli – w 2 przypadkach wysłane zostały monity do urzędników o podjęcie dalszych decyzji, np. odebrania koncesji). Pozytywnym aspektem współpracy na rzecz bezpieczeństwa jest większa świadomość potrzeby reagowania na negatywne zjawiska i zgłaszania policji sytuacji wymagających interwencji – w bieżącym roku odnotowaliśmy więcej takich zgłoszeń, policjanci reagując na nie podjęli więcej interwencji – łącznie funkcjonariusze pionu prewencji interweniowali 234 478 razy.

Dzięki środkom finansowym, wyasygnowanym przez władze samorządowe wielu miast Małopolski na ulicach pojawiły się dodatkowe policyjne patrole. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi są to patrole piesze, które nie tylko mają realny wpływ na stan bezpieczeństwa, ale przede wszystkim w znaczący sposób oddziaływują na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Dodatkowe służby prewencyjne zostały skierowane w rejony, które zostały wskazane przez samych mieszkańców podczas organizowanych spotkań i debat.

Ważnym elementem policyjnych starań o bezpieczeństwo w regionie było także ustabilizowanie sytuacji konfliktowej jaka pojawiła się w Andrychowie i przywrócenie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa – w czerwcu br. Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, nadinspektor Mariusz Dąbek, zdecydował o wzmocnieniu służb prewencyjnych w mieście i przekazał do dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach dodatkowe siły policyjne.

W mieście zorganizowano większą ilość patroli – zadaniem policjantów było zapobieganie incydentom mogącym wywołać konflikt oraz działanie represyjne wobec osób naruszających prawo. Policjanci wylegitymowali prawie 5 tysięcy osób. Podczas prowadzonych kontroli i sprawdzeń funkcjonariusze ujawnili 20 osób poszukiwanych, na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymali 73 sprawców. Aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, policjanci reagowali na zgłaszane przez nich sytuacje – podjęli 1630 różnych interwencji. Zdecydowanie reagowali także na popełniane wykroczenia, eliminując negatywne zjawiska i rozliczając „karnie” nawet sprawców drobnych „przewinień” mogących wpływać na poczucie bezpieczeństwa (lub zagrożenia) mieszkańców. Ujawnionych zostało prawie 1000 wykroczeń porządkowych – m.in. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, używanie wulgaryzmów, zaczepianie przechodzących osób, zakłócanie porządku. Policjanci nałożyli prawie 500 mandatów karnych, w ponad 200 sprawach wnioski o ukaranie kierowane były do sądu.

Wiele razy policjanci podczas codziennej pracy mieli do czynienia z trudnymi sytuacjami – niejednokrotnie narażali swoje życie i zdrowie niosąc pomoc potrzebującym (ratowali ludzi w pożarach czy na akwenach). Niestety zdarzały się także przypadki napaści na funkcjonariuszy podczas prowadzonych przez nich czynności służbowych – łącznie odnotowaliśmy 1470 przestępstw przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

Źródło: KWP w Krakowie

Zobacz także

Policjanci promowali bezpieczeństwo na II Charytatywnym Pikniku Motocyklowo-Rodzinnym w Bielczy

W niedzielę, 26 maja br., na terenie stadionu w Bielczy odbył się charytatywny piknik. Wszystko po to, aby wesprzeć ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code