Strona główna » Z regionu » Nowy Wiśnicz: Pieniądze na sport do wzięcia

Nowy Wiśnicz: Pieniądze na sport do wzięcia

W gminie Nowy Wiśnicz prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w regionie. W puli do rozdysponowania znajduje się 200 tys. zł.

O dotację mogą ubiegać się jednostki, które:
a) są osobami prawnymi,
b) prowadzą działalność na terenie gminy Nowy Wiśnicz,
c) nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Dofinansowanie może obejmować wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy z gminą do dnia zakończenia realizacji projektu, czyli nie później niż do 31 grudnia br.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (oznaczone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu lub pocztą, w kopertach zamkniętych, z opisem: „Konkurs na dotacje w 2014 r. – kultura fizyczna i sport” (za datę złożenia dokumentów przez wnioskodawcę uznaje się dzień ich wpływu na dziennik podawczy).

Ponadto w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Niespełnienie  tych wymogów skutkuje pisemnym wezwaniem ubiegającego się o dotację do uzupełnienia braków formalnych w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Przedmiot dofinansowania, tryb wyboru projektów, które dostaną dotacje, warunki ich otrzymania oraz wzór wniosku określa uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy Nowy Wiśnicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Szczegółowych informacji odnośnie prowadzonej rekrutacji udziela Paulina Roman z Referatu Edukacji, Promocji i Sportu (tel.: 14 684 82 51).

Zobacz także

Są bilety do Cogiteonu. Wielkie otwarcie centrum nauki

Właśnie ruszyła sprzedaż biletów do centrum nauki, które powstało w Krakowie. Już od 23 czerwca będzie można zwiedzać ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code