Strona główna » Z regionu » Nowoczesna ewidencja gruntów i budynków w Małopolsce

Nowoczesna ewidencja gruntów i budynków w Małopolsce

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, szybszy proces inwestycyjny i łatwiejszy obrót nieruchomościami ma zagwarantować realizowany w Małopolsce projekt unijny dotyczący baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Województwo małopolskie pod względem stopnia informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zajmuje końcową pozycję w kraju. Można wskazać wiele przyczyn tego stanu, ale najistotniejszą jest rozdrobnienie gruntów w Małopolsce, czyli mała powierzchnia działek – cecha charakterystyczna dla gruntów byłego zaboru austriackiego. Przykładowo, powiat nowotarski ma więcej działek niż całe województwo lubuskie, a średnia powierzchnia działki jest blisko 10 razy mniejsza niż średnia powierzchnia działki w województwie lubuskim.

Brak cyfrowych baz danych oraz niski stopień dokładności i wiarygodności danych powodowały wydłużenie procesu inwestycyjnego i niebezpieczeństwo wykorzystywania wadliwych danych w obrocie nieruchomościami. Wydłużało to i utrudniało także procesy regulacyjne stanów prawnych.

Województwo małopolskie (jako jedno z pięciu województw) zostało objęte projektem realizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Projekt ma na celu dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach i jest finansowany z funduszy unijnych byłej perspektywy finansowej 2007-2013. Dodatkowo główny geodeta kraju w porozumieniu ze starostami podjęli działania mające na celu utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej opracowanie kartograficzne w skali 1:500 (BDOT500) i inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla wybranych gmin. Zadanie to finansowane jest ze środków dotacji budżetu wojewody.

Projekt ZSIN Faza I, bo tak go w skrócie nazwano, zakłada udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom i instytucjom publicznym aktualnych i wiarygodnych informacji o nieruchomościach dzięki elektronicznej wymianie danych pomiędzy systemem ewidencji gruntów i budynków, systemem Nowej Księgi Wieczystej oraz rejestrami: PESEL, Ewidencji Podatkowej Nieruchomości, TERYT, REGON Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Systemu Ewidencji Producentów ARiMR. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach ma bazować na centralnym repozytorium, w którym będą przechowywane kopie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków z całego kraju, prowadzonych przez starostów. Umowy na realizację zadania podpisano z wykonawcami wyłonionymi na szczeblu centralnym w wyniku zamówienia publicznego 28 maja i 18 czerwca.

W województwie małopolskim projektem unijnym, a także zamówieniem na utworzenie bazy BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT, objęto 6 powiatów: chrzanowski, gorlicki, myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański. Wybór powiatów miał związek z funkcjonowaniem w zasobach ewidencji gruntów i budynków map ewidencyjnych prowadzonych jeszcze w skali 1:2880, jako zaszłości historycznej byłego zaboru austriackiego. Ogółem projektem ZSIN Faza I w województwie małopolskim objęto 27 obrębów wiejskich (wsi) i 5 obrębów miejskich (miasta Trzebinia), co łącznie daje obszar o powierzchni 45 tys. arów i 190 tys. działek. Z kolei pracami w celu utworzenia baz BDOT500 i baz inicjalnych GESUT objęto 13 jednostek ewidencyjnych (12 gmin i jedno miasto).

Koszt wykonania prac objętych ZSIN Faza I dla województwa małopolskiego wynosi około 18 mln zł, a realizacji zamówienia w zakresie BDOT500 i GESUT – 1,6 mln zł.

Prace nad projektem powinny być zakończone w połowie 2015 r.

[komunikat prasowy]

Zobacz także

Brzescy policjanci zabezpieczyli nielegalne automaty do gier

Funkcjonariusze Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Brzesku wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Tarnowie ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code