Strona główna » News » Nominacja dyrektorska i awanse zawodowe nauczycieli w powiecie

Nominacja dyrektorska i awanse zawodowe nauczycieli w powiecie

W Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, którzy w wyniku zdanego egzaminu uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Dokonano także  wręczenia nominacji panu Jarosławowi Marcowi – nauczycielowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Łapanowie,  któremu Zarząd powiatu powierzył obowiązki dyrektora na okres 10 miesięcy od 1 września 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku

Do stopnia nauczyciela mianowanego awansowało siedmiu nauczycieli:

  1. Agnieszka Katarzyńska – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel religii
  2. Joanna Kliś – II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel języka angielskiego
  3. Anna Kubać – Zespól Szkół nr 1 w Bochni – nauczyciel   języka polskiego/biblioteka
  4. Barbara Łyduch – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bochni – nauczyciel psycholog
  5. Bernadeta Motak – II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel języka angielskiego
  6. Emilia Skołyszewska – Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Bochni – nauczyciel psycholog
  7. Tomasz Śpiewak – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni – nauczyciel religii

Przed odebraniem aktów mianowania awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty:  „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić
i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.   

Akty mianowania wręczał nauczycielom Starosta Bocheński Adam Korta w obecności dyrektorów jednostek oświatowych. „Gratuluję awansów, które podkreślają duży dorobek zawodowy. Uważam, że należą się Państwu wielkie wyrazy uznania, to Państwo przyczyniają się swoją codzienną pracą do sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół. Życzę, aby praca na stanowisku nauczyciela była satysfakcjonująca mimo różnych trudności, zmian prawa i często niezadawalającego wynagrodzenia” Adam Korta Starosta Bocheński

Następnie Starosta pogratulował i wręczył nominacje dla Pana Jarosława Marca – pełniącego obowiązki Dyrektora CKZiU w Łapanowie od 1 września br.

Zobacz także

Klinika basowa Bochnia Rocks!  

Ben Hands (Endeavour), brytyjski basista, autor dwóch książek o teorii muzyki „Beyond The Root” i „Progressive Metal ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code