Strona główna » Wydarzenia » Nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 lat

Nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osoby bezrobotnej do 30 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni od 12 września przyjmuje wnioski o przyznanie bonu stażowego na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia, dla której ustalono II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2 c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z p.zm.) – w ramach środków Funduszu Pracy oraz rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 lat.

Środki w ramach bonu na zasiedlenie zostaną przyznawane w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia – podaje bocheński “pośredniak”.

Przewidziana liczba bonów na zasiedlenie to 12.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, (ul. Wojska Polskiego 3, pok. 13 – I piętro) w godzinach:

– poniedziałek: od 8.00 do 16.00;

– wtorek – piątek: od 7.00 do 15.00.

Druk wniosku i wymagane załączniki są dostępne na stronie urzędu (http://www.pup-bochnia.pl) w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w punkcie informacji w budynku “pośredniaka”.

Nabór potrwa do wyczerpania limitu.

Zobacz także

Ekologiczna akcja CIUCH W RUCH za nami…

W 1 LO w Bochni odbyła się kolejna już akcja ekologiczna organizowana przez Starostwo Powiatowe w Bochni. To już trzecia ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code