Strona główna » Z regionu » Mniej przestępstw w Małopolsce i wzrost zaufania do policji w skali kraju

Mniej przestępstw w Małopolsce i wzrost zaufania do policji w skali kraju

Systematyczna praca małopolskich stróżów prawa przynosi coraz lepsze efekty – praca wykrywcza pozwala na rozliczanie karne sprawców przestępstw, działania prewencyjne wpływają pozytywnie na obniżenie ilości przestępstw. Stan bezpieczeństwa stale poprawia się.

Zwiększa się także poczucie bezpieczeństwa – co odzwierciedlają m.in. niezależne wyniki badań CBOS-u, które wskazują, że 9 na 10 ankietowanych czuje się bezpiecznie w swojej okolicy.

Mniej przestępstw w Małopolsce

5-miesięczna praca policjantów w bieżącym roku przyniosła spadek przestępczości w Małopolsce, zwłaszcza tej najbardziej uciążliwej dla mieszkańców i turystów. Odnotowaliśmy 7,5 procentowy spadek przestępczości ogółem oraz 8,2 procentowy spadek przestępczości kryminalnej – łącznie w 5 kategoriach przestępstw kryminalnych (…) odnotowaliśmy aż 16,7 procentowy spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Najbardziej cieszy spadek przestępczości w takich kategoriach, jak: kradzież z włamaniem (aż o 18,8 procent), kradzież (o 17,9 procent) czy zniszczenie cudzej rzeczy, w tym graffiti (o 13,3 procent).

Małopolscy policjanci, rozbijając struktury przestępcze, zwiększyli także 57,8 procent (w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku) swoją skuteczność w odzyskiwaniu mienia pochodzącego z nielegalnej działalności.

Pracując na rzecz zwalczania przestępczości i poprawy poczucia bezpieczeństwa, nieśliśmy także pomoc ofiarom przemocy domowej, podejmując interwencje wobec sprawców, procedując „Niebieską kartę” oraz prowadząc postępowania przygotowawcze w sprawach karnych o znęcanie. Przez 5 miesięcy policjanci objęli swoimi działaniami prawie 3000 osób, co do których istniało podejrzenie, że zostały dotknięte przemocą. Wobec 1857 osób wdrożono procedurę z powodu podejrzenia stosowania przemocy – 425 osób zostało zatrzymanych z powodu stosowania przemocy w rodzinie.

Badania CBOS-u pokazują, że praca policjantów zyskuje coraz większe uznanie społeczeństwa – od kilku już lat wzrasta zaufanie do policji i zwiększa się poczucie bezpieczeństwa – aż 90 procent ankietowanych osób wyraziło pogląd, że czuje się bezpiecznie w swoim otoczeniu.

Niewątpliwie spadek ilości najbardziej dokuczliwych przestępstw przy jednoczesnym wzroście wykrywalności to w dużej mierze zasługa policjantów.
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, nadinsp. Mariusz Dąbek, dziękuję za zaangażowanie policjantom, władzom samorządowym oraz wszystkim instytucjom ściśle współpracującym z małopolską policją.

Źródło i fot.: KWP w Krakowie

Zobacz także

Radiowozy konwojowały do szpitala w Tarnowie samochód z rocznym chłopcem

W ostatnią sobotę, funkcjonariusze brzeskiej a następnie tarnowskiej drogówki pilotowali do szpitala samochód wiozący roczne dziecko, które pilnie ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code