Strona główna » Kalendarium » Literacki Piknik Rodzinny w Parku Rodzinnym Uzbornia

Literacki Piknik Rodzinny w Parku Rodzinnym Uzbornia

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza wszystkie  dzieci wraz z opiekunami  do wzięcia udziału w Literackim Pikniku Rodzinnym „Co za tydzień…Ale historia!!!”, który odbędzie się 25 czerwca 2017 r. w Parku Rodzinnym Uzbornia. Startujemy o godzinie 15.00  przy amfiteatrze.  

Piknik Rodzinny będzie finałem projektu realizowanego od 19 czerwca „Co za tydzień…Ale historia!!!”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu „Promocja czytelnictwa 2017”

Podczas pikniku nastąpi rozwiązanie wcześniej ogłoszonego konkursu na tweet’a „#Kazimierz”, który polegał na stworzeniu autorskiego tweet’a o długości do 140 znaków, wyrażającego wdzięczność dla króla Kazimierza Wielkiego za zasługi dla naszego miasta.  Odbędzie się także  tematyczna gra terenowa pt. „Zastał Bochnię drewnianą…”.  Biorący w niej udział będą musieli wykazać się ogólną wiedzą na temat Kazimierza Wielkiego oraz Bochni, jej historii, legend i zabytków. Gra skierowana jest przede wszystkim do młodych czytelników, korzystających z naszego księgozbioru. W tym roku, jak i w poprzednim,  zapraszamy również opiekunów do wspólnej zabawy. Mogą to być rodzice, dziadkowie, ciocia czy wujek. Celem pikniku jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi  na rekreacyjny charakter literatury oraz pokazanie, że czytanie wcale nie musi być nudne i może stanowić podstawę świetnej zabawy. Ponadto w  tym samym czasie będą miały miejsce liczne zabawy towarzyszące,  mające na celu uatrakcyjnienie imprezy, jak np. malowanie kredą, rebusy, krzyżówki, puzzle itp. Przy ławeczce bookcrossingowej im. Marii Bielawskiej zakończymy także akcję Wspólnego Czytania, która odbywała się cały tydzień, w różnych miejscach naszego miasta. Dzięki niej Bochnia przeobraziła się w wielką bibliotekę, w której słowa są codziennie wszechobecne, a czytanie modne. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że książka może być najprzyjemniejszym i najlepszym sposobem na wypełnienie wolnego czasu.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z poniższym regulaminem literackiej gry terenowej i serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

REGULAMIN LITERACKIEJ GRY TERENOWEJ – Zastał Bochnię drewnianą…”

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Literackiej Gry Terenowej realizowanej na terenie Parku Rodzinnego –Uzbornia jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni (zwana dalej organizatorem).
 2. Gra odbywać się będzie w ramach Dni Bochni nad którymi patronat nad objął Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński.

UCZESTNICY GRY/GRACZE  

 1. Gra ma charakter rodzinny i mogą brać w niej udział osoby w każdym wieku.
 2. Gracze muszą być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
 3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Graczom.
 4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 6. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Gracz wyraża zgodę na:
 7. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;
 8. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych)
 9. opublikowanie w mediach oraz stronie internetowej biblioteki Organizatora wizerunku uczestnika.

ZASADY GRY

 1. Gra zostanie przeprowadzona w niedzielę 25.06.2017 r. w Parku Rodzinnym Uzbornia. Rozpoczęcie o godzinie 15.00.
 2. O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników to 30 drużyn.
 3. Gra polega na odnalezieniu w przestrzeni parku Punktów Gry. Na każdej stacji będą obecni Animatorzy, którzy wyjaśnią zasady poszczególnych konkurencji i wręczą    zadanie do rozwiązania.
 4. Gra odbywa się zespołowo (jedna rodzina – jeden zespół).
 5. Skład drużyn ustala Organizator.
 6. Gra rozpocznie się po wydaniu Karty Gry wszystkim drużynom i po oficjalnym ogłoszeniu przez przedstawiciela Organizatora startu Gry.
 1. W przypadku gdy uczestnik nie zgłosi się o wyznaczonej godzinie, Organizator ma prawo odmówić mu udziału w Grze.
 2. Po rozwiązaniu zadania, Gracz oddaje kartkę z rozwiązaniem Animatorowi, który dokonuje sprawdzenia poprawności zadania i zapisuje do Karty Gry odpowiednią liczbę punktów. Gracz może się udać na poszukiwanie następnej stacji.
 3. Świadectwem dotarcia do poszczególnych stacji jest wpisanie przez Animatora liczby zdobytych punktów na Karcie Gry.
 4. Jeżeli Gracze pominą którąś ze stacji, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
 5. Do każdego zadania można przystąpić tylko jeden raz.
 6. Decyzja Animatora w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna.
 7. Jakakolwiek próba wywierania wpływu na Animatora i jego decyzje oraz wszelkie zachowania niezgodne z Regulaminem, złamie zasady fair play, które utrudni Grę innym Graczom,  będą stanowić podstawę do dyskwalifikacji Gracza .
 8. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji jest ostateczna.
 9. Organizator  przewidział  nagrody, które zostaną wylosowane pośród tych Graczy, którzy zdobędą największą liczbę punktów.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Zobacz także

Szopki wiśnickie

Muzeum Ziemi Wiśnickiej zaprasza na wystawę szopek wyjątkowych — bo wiśnickich, autorstwa wiśniczanina Aleksandra Wełny oraz pocztówek bożonarodzeniowych sprzed ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code