Strona główna » Z regionu » Lipnica Murowana: Otrzymaj wsparcie dzięki stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”

Lipnica Murowana: Otrzymaj wsparcie dzięki stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna wniosków o przyznanie pomocy na operacje działania z zakresu naboru tematycznego w ramach dodatkowych zadań dla działania: „Małe projekty” oraz z zakresu naborów otwartych dla działań: „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem projekty oraz „Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej” 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 23 czerwca 2014 roku do 22 lipca 2014 roku.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” miejscowość: Iwkowa – Stadion IVA IWKOWA, w godz. 8.00 – 16.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (www.fundusze.malopolska.pl), Lokalnej Grupy Działania (www.nasliwkowymszlaku.pl).

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (www.fundusze.malopolska.pl), Lokalnej Grupy Działania (www.nasliwkowymszlaku.pl) oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, miejscowość: Iwkowa – Stadion IVA IWKOWA, w godz. 8.00 – 16.00.

Wysokość dostępnych środków w 2014 r. na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla celu szczegółowego I.Śl „Wspieranie mieszkańców oraz organizacje pozarządowe w komercjalizacji produktów lokalnych” oraz celu szczegółowego II.Śl „Budowa infrastruktury do komercjalizacji produktów lokalnych w powiązaniu z ideą społeczeństwa obywatelskiego” z zakresu:

• Małe projekty wynosi 217 239,47 zł.

Wysokość dostępnych środków w 2014 r. na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

• Małe projekty wynosi 352 876,95 zł;

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosi 144 264,50 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajdują się na stronie internetowej : http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?news=402. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14 6844549 oraz adresem e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji z zakresu „Małych projektów” przez LGD: wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60% punktów.

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

Źródło: UG Lipnica Murowana

Zobacz także

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Zadzwoń

Policjanci z Brzeska zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji mężczyzny przedstawionego na zdjęciu. Jest on podejrzany o udział w tzw. oszustwie ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code