Strona główna » Z regionu » Kolejne drogi w gminie Trzciana wyremontowane – zdjęcia

Kolejne drogi w gminie Trzciana wyremontowane – zdjęcia

W ubiegły piątek, 31 października, z powodzeniem odebrano kolejne wyremontowane drogi gminne: Łąkta Dolna – Judka oraz Leszczyna – Pod Klubę.

W miejscowości Łąkta Dolna wyremontowano 40 0m drogi. Inwestycja pod nazwą: „Remont drogi gminnej Łąkta Dolna – Judka nr dr 580521K, nr dz. 12 w miejscowości Łąkta Dolna w km 0+000 – 0+400 ” obejmowała: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie w ilości 1 209,50 m2, podbudowy z kruszyw warstwa dolna grubości 15 cm, warstwa górna grubości 15cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 1 130,00 m², nawierzchnie z mieszanki mineralno–bitumicznej grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 5cm w ilości 1 130,00 m², odwodnienie liniowe elementów betonowych, na podsypce piaskowej w ilości 12 m, ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm w ilości 28,00m. Wartość wykonanych prac wyniosła 136 211,10 zł.

Drugą wyremontowaną drogą jest odcinek 300 m drogi gminnej Leszczyna- Pod Klubę. Zadanie nosiło nazwę: „Remont drogi gminnej Leszczyna – Pod Klubę nr dr 580465K, nr dz. 635 w miejscowości Leszczyna w km 0+300 – 0+600„. Roboty objęły remont przepustu: rozebranie przepustów rurowych w ilości 7,50 m, podbudowy z kruszyw, wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w ilości 15 m3, montaż przepustów drogowych rurowych 1-otworowych w ilości 7,50 m; oraz remont drogi w następującym zakresie: ścinanie poboczy mechanicznie grubości 15 cm w ilości 300,00 m2, podbudowy z kruszyw grubości 10 cm w ilości 180,00 m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 180,00 m2, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej ilości 1 200,00 m2, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 120,00 t, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna grubości 5 cm, w ilości 1 200,00 m2. Prace wykonano za kwotę 123 163,54 zł.

Remonty obu dróg wyniosły łącznie prawie 260 tys. zł. Prace zostały dofinansowane w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, zgodnie z umowami zawartymi między wójtem gminy Trzciana – Józefem Nowakiem, a wojewodą małopolskim – Jerzym Millerem. Kwota dotacji wyniosła ponad 240,5 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Trzciana. Inwestycje zrealizowała firma „ZIEM- DRÓG” Usługi Transportowo-Sprzętowe Roboty Ziemno-Drogowe Stanisław Kupiec z Gdowa.

Godnym zaznaczenia jest też wykonany pod koniec października remont drogi Rdzawa-Dudzic. Zadanie pod nazwą; „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rdzawa-Dudzic w miejscowości Rdzawa” objęło 65 m drogi. Za kwotę 13 tys. zł utwardzono nawierzchnię kruszywem grubości 15 cm i ułożono masę mineralno-asfaltową grubości 5 cm. Roboty były możliwe dzięki uzyskaniu przez gminę 10 tys. zł dotacji z budżetu województwa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Źródło: UG Trzciana

fot.: UG Trzciana

Zobacz także

Kierujący uciekał przez policjantami, bo nie miał prawa jazdy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego brzeskiej komendy po pościgu zatrzymali 24-letniego mężczyznę kierującego osobowym Volkswagenem, który nie zatrzymał się ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code