Strona główna » Więcej wiadomości (Strona 4)

Więcej wiadomości

Miasto Bochnia pozyskało grant w ramach projektu “Zdalna szkoła”

Miasto Bochnia w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Czytaj więcej