Strona główna » Więcej wiadomości (Strona 30)

Więcej wiadomości

141 621,00 zł dofinansowania dla gminy Rzezawa

Gmina Rzezawa w 2017 roku złożyła 4 wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie otrzymując dofinansowanie do projektów w wysokości 141 621,00 zł ( 63,63% kosztów kwalifikowanych ). Wartość całkowita zadań wynosi około 224 000,00 zł. Termin realizacji projektu przypada na bieżący rok.

Czytaj więcej

Film starostwa promujący naukę w szkołach ponadgimazjalnych nagrodzony

Starostwo Powiatowe w Bochni otrzymało nagrodę na międzynarodowym Festiwalu filmowym FILM AT za najlepszą promocję nauki. Mowa tu oczywiście o filmie promującym naukę w szkołach ponadgimnazjalnych przygotowanym przez dział promocji w 2016 roku pt. ”Wszystko w życiu zależy od Waszych decyzji ”. Film powiatu bocheńskiego był jednym z trzech diamentów jakie pojawiły się na tym festiwalu, był tak dobry, że jury postanowiło powołać nową kategorię filmów i oczywiście nagrodzić, podkreślają organizatorzy.

Czytaj więcej

Zaproszenie na “polityczną herbatkę” z posłem PiS Włodzimierzem Bernackim

Kolejne spotkanie z cyklu “Polityczna Herbatka z Posłem”, którego organizatorem jest p. poseł Włodzimierz Bernacki – prezes Zarządu Okręgowego PiS w Tarnowie odbędzie się w środę, 31 stycznia o godz. 17.00 w restauracji “Cichutko”, ul. Górska 18 w Bochni. Tematem spotkania będą aktualne wydarzenia w kraju. W trakcie spotkania przewidziana jest dyskusja i zadawanie pytań z sali.

Czytaj więcej

6 milionów dla bocheńskiego Szpitala

Szpital Powiatowy w Bochni znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dwa złożone wnioski, które znalazły się wysoko na liście otrzymają blisko 6 milionów zł.

Czytaj więcej

Podpisano umowy na 6 milionów na inwestycję w Lipnicy Murowanej i Żegocinie

Prawie sześć milionów złotych wyniesie przebudowa i rozbudowa dróg w Żegocinie oraz Lipnicy Murowanej. W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowy na realizację inwestycji, na które Powiat pozyskał prawie 2,5 mln. zł. dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W obu wypadkach przebudowa i rozbudowa dróg prowadzona będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Czytaj więcej