Strona główna » Z regionu » Jest już nowa Stategia Rozwoju Gminy Drwinia

Jest już nowa Stategia Rozwoju Gminy Drwinia

Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy w Drwini przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Drwinia do 2024 roku, która została opracowana na podstawie aktualnej sytuacji, z uwzględnieniem istniejących zasobów, badań ankietowych i spotkań warsztatowych.

Dokument ten powstał w ramach projektu realizowanego przez gminę Drwinia pn.: „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Strategia Rozwoju Gminy Drwinia do roku 2024 jest dokumentem kierunkowym, daje możliwość tworzenia warunków do rozwijania aktywności i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania. Jest to podstawowy dokument polityki lokalnej a jej opracowanie jest niezbędne ponieważ tworzy platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych w szczególności: samorządu, administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców gminy Drwinia – podaje Urząd Gminy Drwinia.

fot.: UG Drwinia

Zobacz także

Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierującego

Do obywatelskiego ujęcia doszło w sobotę (7.08.br.) tuż po godzinie 19-tej w miejscowości Przyborów w powiecie brzeskim. Świadek udaremnił dalszą ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code