Strona główna » Kultura » Historyczne znaczenie lokacji Bochni

Historyczne znaczenie lokacji Bochni

Muzeum im. Stanisława Fischera uprzejmie zaprasza na Czwartkowe Spotkanie Muzealne zorganizowane dla podkreślenia 760. rocznicy lokacji miejskiej Bochni. Prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) wygłosi wykład pt: „Najważniejsze lokacje miejskie w Małopolsce w XIII i XIV wieku”

Wśród najważniejszych lokacji miejskich w Małopolsce XIII wieku, oprócz nadania prawa magdeburskiego dla Krakowa, należy zaliczyć założenie miasta Bochnia – najwcześniejszego na ziemiach polskich ośrodka górnictwa solnego. Było to expressis verbis potwierdzenie ekonomicznego znaczenia żupy bocheńskiej dla książęcego skarbu. Nie mniej istotny jest także szerszy kontekst geograficzny i chronologiczny owego wydarzenia, pozwalający na stwierdzenie, że w XIII i XIV stuleciu pod względem urbanizacji była Małopolska wyjątkowo dynamicznie rozwijającą się dzielnicą pośród ziem polskich. Procesom miastotwórczym towarzyszył rozwój kultury – znajdujący wyraz w piśmiennictwie, architekturze i sztukach plastycznych.
Profesor Bogusław Krasnowolski jest wybitnym specjalistą w zakresie analizy układów urbanistycznych tego regionu, między innymi współautorem opracowania Bochnia. Studium historyczno-urbanistyczne (Kraków 1983-1984), zrealizowanego wspólnie ze Zbigniewem Beiersdorfem. Jest też autorem doskonalej dwutomowej publikacji pt. Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku (Kraków 2004). Charakteryzuje w niej poszczególne miasta w szerokim kontekście chronologii procesów osadniczych i typologii układów urbanistycznych, w tym także lokacyjny układ urbanistyczny Bochni.

7 marca 2013 roku, godzina 17.30 Sala Portretowa Muzeum, Rynek 20
(inf.prasowa)

Zobacz także

Spotkanie z Robertem Brzezińskim i promocja tomiku „Gorszy fragment nocy” w bocheńskiej książnicy

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza na spotkanie autorskie z Robertem R. Brzezińskim i promocję tomiku „Gorszy fragment ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code